2016 yılında beklenen vergisel değişiklikler.

Tarih 14 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 208

2016 YILINDA BEKLENEN VERGİSEL DEĞİŞİKLİKLER:

Başbakanlıkça kamuoyuna açıklanan 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planında 2016 yılında
yapılması planlanan reformlar ve icraatlar (gerçekleştirilecek vaatler) yer almaktadır. Eylem
planında yer alan reformlar ve icraatlar için 3, 6 ve 12 aylık gerçekleştirme süreleri öngörülmüştür.
Bu reform ve icraatların bir bölümü vergiyle ilgilidir. Yazımızda Eylem Planında yer alan vergisel
değişikliklere değinilecektir.
Mevcut gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının birleştirilerek günün şartlarına uygun, verimli ve adil
bir yeni bir Gelir Vergisi Kanunu çıkarılması planlanmıştır. Konuyla ilgili önceki tasarıdan da
hareketle bu yeni Kanunda taşınmazların ve ortaklık paylarının vergilenmesi ile ilgili önemli
değişikliklerin yer alacağını düşünüyoruz.
İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışının belli bir oranının kamu payı olarak
tahsil edilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılacağı belirtilmektedir.
Vergi Usul Kanununun güncellenmesi de gündemdedir. Bu suretle, Kanunun uluslararası
standartlara ve modern vergi ilkelerine uygun bir yapıya kavuşmasının sağlanacağı belirtilmektedir.
Tasarının basit, sade, mükellef haklarını gözeten, uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesini ve
cezaların caydırıcı yapıya kavuşturulmasını esas alan bir düzenleme olacağı ifade edilmektedir.
Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek amacıyla Damga Vergisi Kanununun bazı hükümleri ve
uygulamalarının yenileneceği açıklanmaktadır.
İmalat sanayii makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılan kredilere yönelik BSMV istisnası
getirilmektedir.
Vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerin
birleştirilerek tek bir platformda gönderilmesi sağlanacaktır.
Sanayide ve evlerde kullanılan elektrikli araçlar ile ulaşım araçlarında uygulanan vergi oranlarının
enerji verimliliği açısından gözden geçirileceği belirtilmektedir.
Yem ve gübrede KDV kaldırılacaktır.
Yapılacak yasal düzenlemelerle, basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar
olacak kazancından vergi alınmayacaktır.
Yeni iş kuran gençlerden 3 yıl boyunca gelir vergisi alınmamasına yönelik yasal değişiklik
yapılacaktır.
Öğrenim gören gençlerin pasaport harçları kaldırılacaktır.
Büyükşehirlerde ilçe belediyelerinin kaynaklarının artırılmasına yönelik olarak, Belediye Gelirleri
Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve İmar Kanununda değişiklikler yapılacaktır.
Mali mevzuatta yer alan dönemsel artışları belirli bir göstergeye bağlayan tüm düzenlemeler
gözden geçirilecek ve bu tür düzenlemelerde rasyonelleşmeye gidilecektir.
64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64.hukumet-eylem-plani-kitap.pdf

SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.