2016 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları

Tarih 30 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 198

2016 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI:

Damga Vergisi Kanunu’na ekli “1” sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin
asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) her yıl yeniden değerleme oranında
artmaktadır.
25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğinde;
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi Kanunu ekindeki “1” sayılı tabloda yer
alan vergi tutarları ile asgari ve azami miktarları ile her bir kağıt için alınacak azami vergi tutarı
açıklanmıştır.
Söz konusu genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde, tebliğ ekindeki “1” sayılı tablo ise
sirkülerimizin ekinde sunulmuştur.
SAYGILARIMIZLA.
25 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 59)
1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu
maddesinin birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda
uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını
belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında
artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate
alınmaz.”, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir
kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak
üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her
takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden
değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.
Bakanlığımızca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz)
olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü
gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016
tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda
gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her
bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında
artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.