2017 YIL SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI :
 
Maliye Bakanlığı’nca 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 491 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nde; yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2017 yılı
sonu itibariyle yapılacak değerlemelerinde kullanılacak olan kurlar açıklanmıştır.
 
Genel Tebliğde de belirtildiği üzere; bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı
paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı
paralar içinse döviz alış kurunun uygulanması gereklidir.
 
 
SAYGILARIMIZLA.