2017 yılında e.defter ve e.faturaya geçmek zorunda olanlarla ilgili hatırlatma

Tarih 18 Ekim 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 208

2017 yılında e.defter ve e.faturaya geçmek zorunda olanlarla ilgili hatırlatma.

2017 YILINDA E.DEFTER VE E.FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA OLANLARLA İLGİLİ HATIRLATMA:

Bilindiği gibi; 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen zorunluluk çerçevesinde
bazı mükellefler elektronik fatura düzenleme ve almaya, elektronik defter tutmaya başlamıştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No’lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e.fatura ve e.defter zorunluluğu kapsamına girenler
genişletilmiştir. Genel Tebliğe göre mevcutlara ilave olarak aşağıdaki mükellefler de e.fatura ve
e.deftere geçmek zorundadır:
a) 2014 veya izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler:
2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde olanlar 1.Ocak.2016 dan itibaren, 2015 ve
sonraki dönemlerde bu hasılatı aşanlar ise bunu takip eden yıl değil bir sonraki yıl başından
itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır.
Buna göre 2015 brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 2016 yılında gerekli
başvuruları yapıp hazırlıkları tamamlayarak 1.Ocak.2017 den itibaren e.defter ve e.faturaya
geçecektir.
b) ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle
EPDK dan lisans alan mükellefler:
Akaryakıt, bio dizel, LPG, solventler, madeni yağlar vb söz konusu listede yer almaktadır. (Bayilik
lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında
değerlendirilmeyecektir) 20 Haziran 2015 tarihinden önce bu lisansı alan veya mükellefiyet tesis
ettirenler 1.Ocak.2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra bu lisansı alan veya
mükellefiyet tesis ettirenler ise, ertesi yılbaşından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır.
Buna göre EPDK dan bu kapsamda 2016 yılında lisans alan mükellefler 2016 yılında gerekli
başvuruları yapıp hazırlıkları tamamlayarak 1.Ocak.2017 den itibaren e.defter ve e.faturaya
geçecektir
Lisans alınan tarihte yılsonuna 3 aydan az zaman kalmışsa, bu mükellefler dilerlerse ertesi yıl değil,
bir sonraki yılbaşından itibaren e.defter ve e.fatura uygulamasına geçebileceklerdir. (Örneğin; 1
Aralık 2016 tarihinde bu kapsamda lisans alan mükellef isterse 1.Ocak.2017 yerine 1.Ocak.2018
tarihinde uygulamaya geçebilecektir)
c) ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler:
Kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamulleri bu listede yer almaktadır. 20 Haziran 2015
tarihinden önce bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler 1.1.2016 tarihinden itibaren,
20 Haziran 2015 tarihinden sonra bu kapsamda ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler ise, ertesi
yılbaşından itibaren bu düzenlemelere geçmek zorundadır.
Bu kapsamda 2016 yılında ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenler 2016 yılında gerekli başvuruları yapıp
hazırlıkları tamamlayarak 1.Ocak.2017 den itibaren e.defter ve e.faturaya geçecektir
ÖTV Mükellefiyeti tesis ettirildiği tarihte yılsonuna 3 aydan az zaman kalmışsa, bu mükellefler
dilerlerse ertesi yıl değil, bir sonraki yılbaşından itibaren e.defter ve e.fatura uygulamasına
geçebileceklerdir. (Örneğin; 1 Kasım 2016 tarihinde bu listeye göre ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren
mükellef isterse 1.Ocak.2017 yerine 1.Ocak.2018 tarihinde uygulamaya geçebilecektir)
d. Diğer Hususlar:
E.Fatura ve e.defter uygulamasına geçme zorunluluğuna giren mükelleflerin bu zorunlulukları; tam
bölünme, devir, nev’i değişikliği sonucu devir alan, ya da yeni ortaya çıkan mükelleflerde de devam
edecektir. Bu gibi durumlarda uygulamaya geçme için işlemin ticaret siciline tescilini takip eden
aybaşından itibaren en fazla 3 aylık bir süre verilmiştir.
Mükelleflerin, e.defter ve e.fatura uygulamasına geçileceği tarihten önce gerekli başvurularını
yapıp hazırlıklarını tamamlamaları gerektiği unutulmamalıdır.
Mali mühür, e.defter ve e.fatura başvuru ve diğer hususlar konusunda GİB web sitesinde gerekli
açıklamalar ve yönlendirmeler mevcuttur.
E-Faturada; GİB Portal yöntemi / entegrasyon seneği / özel entegrasyon seçeneği bulunmakta
olup, özel durumlar hariç GİB portal yerine mümkünse özel entegrasyon seçeneği kullanılmasını
öneririz.
13 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan genel tebliğde gerekli açıklamalar
mevcuttur. (Bu tebliğin bazı bölümleri daha sonra 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 2 No’lu tebliğ ile değiştirilmiştir)
SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.