2018 YILINA İLİŞKİN BAZI HATIRLATMALAR:

Kurumlar Vergisi Kanununa 7061 sayılı Kanunla eklenen Geçici 10. Madde uyarınca; kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacaktır. Tabiatıyla, anılan yıllara ait geçici vergi matrahları üzerinden de % 22 oranıyla geçici vergi hesaplanacaktır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesinde yer alan taşınmaz satış kazancı istisnası 5 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere satış kazancının % 50 si olarak değiştirilmiştir. ( Eski oran % 75 idi) Ancak, aynı Maddede yer alan iştirak hissesi ve rüçhan hakkı satışında istisna oranı değişmemiş olup % 75 olarak uygulanmasına devam olunacaktır.

SAYGILARIMIZLA.