2018/11750 SAYILI KARAR İLE VERGİSEL KONULARDA YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER:

Karar sirkülerimiz ekinde sunulmuş olup, yapılan düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Konutlarında Ürettikleri İhtiyaç Fazlası Elektriği Satanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı % 0 :

7013 No’lu Kanunla Gelir Vergisi Kanununun esnaf muaflığı ile ilgili 9. Maddesine; lisans gerekmeksizin konutunun çatı veya cephesine kurdukları azamı 10 kW’ı geçmeyen üretim tesisinde ürettikleri elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar eklenmişti.

Bu defa, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bu kapsama girenlere yapılacak ödemelerde gelir vergisi tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Ekim Sonuna Kadar Yapılacak İşyeri Teslimlerinde KDV % 8:

5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, bu yılın Ekim ayı sonuna kadar uygulanmak üzere; % 18 oranına tabi konutların tesliminde bu oran yerine % 8 oranı ile KDV hesaplanması yönünde düzenleme yapılmıştı.

Bu defa, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işyerleri de (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) aynı kapsama dahil edilmiştir. Buna göre; işyerlerinin 31 Ekim 2018 tarihi sonuna kadar (bu tarih dahil) tesliminde % 18 değil, % 8 oranıyla KDV hesaplanacaktır

Hurdaya Çıkarılarak Yenisi Alınan Araçlara ÖTV Avantajı:

7103 No’lu Kanunda yer alan Geçici 1. Madde ile; 16 yaştan büyük bazı taşıtlar için olmak üzere, araçlarını hurdaya çıkarıp aynı cinsten yeni araç alımında ÖTV nin bir bölümünün terkin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; terkin edilecek ÖTV tutarları ve konuyla ilgili diğer hususlar belirlenmiştir.

SAYGILARIMIZLA.