Et ve Süt Kurumunca (ESK) canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden 60 bin baş kesimlik sığır alımı gerçekleştirecek. Et ve Süt Kurumunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Kurum tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca canlı kesimlik sığır ithalatına izin verilen ülkelerden, 60 bin baş kesimlik sığır ithalatı yapılacak.
Alımlar, ihracatçı konumunda yurt dışındaki üretici/üretici birliklerinden pazarlık usulü ile yapılacak. Hayvanlar, erkek sığır, kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olarak alınacak.

Güncel ve önemli ekonomik haberleri yatirimyeri.com internet sitesinden izleyebilirsiniz.