6770 sayılı Kanunla vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Tarih 31 Ocak 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 347

6770 SAYILI KANUNLA VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile çeşitli Kanunlarda bazı değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.
6770 sayılı Kanunun vergi Kanunlarıyla ilgili hükümlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
6736 sayılı Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla İlgili Düzenleme:
6770 sayılı Kanun’un 26.Maddesiyle, 6736 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 26. Madde ile ilgili bilgilere 2017/14 sayılı sirkülerimizde yer vermiştik.
İmalat Sanayine Yönelik Teşvik Belgeli Yatırımlarda İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilen ve İndirimle Giderilemeyen KDV nin Mükellefe İade Edilmesi:
KDV Kanununa eklenen Geçici 37. Madde ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
a. Asgari 50 Milyon TL tutarında sabit yatırımı öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının 6 aylık dönemleri itibariyle indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, bu 6 aylık dönemleri izleyen 1 yıl içinde,
b. 50 Milyon TL altında sabit yatırımı öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, izleyen yıl içinde,
talebi halinde mükellefe iade edilecektir. Teşvik belgesine konu yatırım tamamlanamazsa iade edilen vergi ceza ve geçilme faizi ile birlikte geri alınacaktır.
Söz konusu uygulamaya ait usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir. (6770 sayılı Kanunun 10.Maddesi, 1 Ocak 2017 den geçerli olmak üzere)
Birleşen KOBİ'lere İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması:
Kurumlar Vergisi Kanunun devir ile ilgili hükümlerine uygun şekilde birleşen sanayi sicil belgeli ve fiilen üretim faaliyetiyle uğraşan KOBİ işletmelerinin, birleşme tarihinde sonra eren hesap dönemleri ile birleşilen kurumun birleşmenin gerçekleştiği dönem dahil 3 hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara % 20 yerine daha düşük oranlı (% 5 e kadar indirilebilecek) kurumlar vergisi uygulatmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
İndirim oranı; sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibariyle ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırılabilecektir. (Maliye Bakanlığınca) (6770 sayılı Kanunun 29.Maddesi)
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması:
Teşvik belgeli yatırımlar için Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesinde yer alan indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasında, yatırıma katkı oranlarını belirleme ile ilgili Bakanlar Kuruluna verilen yetkide üst sınırlar 2017 yılında gerçekleştirilecek imalat sanayine yönelik teşvik belgeli yatırım harcamaları için arttırılmıştır. (6770 sayılı Kanunun 30.Maddesi, 1 Ocak 2017 den geçerli olmak üzere)
Diğer Düzenlemeler:
Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında Vergi Resim Harç İstisnasına bağlanmış olan bazı taşımacılık faaliyetlerinde damga vergisi ve harç istisnası kapsamı genişletilmiştir. (6770 sayılı Kanunun 2. ve 3. Maddeleri)
Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi ve diğer deniz taşıtlarının yıllık vizelerinden Harçlar Kanunu 8. Sayılı tarife kapsamında harç alınmasına son verilmiştir. (6770 sayılı Kanunun 4. Maddesi)
Denizcilik sektörüne yönelik vergi avantajlarına ilişkin diğer düzenlemeler ise 6770 sayılı Kanunun 14. , 15. ve 38. Maddelerinde yer almaktadır.
Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV den istisna edilmiştir. (6770 sayılı Kanunun 5. Maddesi)
Belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz satışında KDV istisnası uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. (6770 sayılı Kanunun 8. ve 9. Maddeleri)
İndirimli oranlı teslim ve hizmetlerden kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV takip eden yılda mükellefe nakden iade edilebilmekte olup, aynı yıl içinde indirimle giderilemeyen KDV iadesi sadece mahsuben yapılabilmektedir. Bu defa, KDV Kanunun söz konusu Maddesinde değişiklik yapılarak mahsuben iade edilemeyen verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibariyle nakden iade edilebilmesi imkanı sağlanmıştır. (6770 sayılı Kanunun 16. Maddesi)
SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.