6824 sayılı Kanunla bazı düzenlemeler yapıldı

Tarih 09 Mart 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 351

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı düzenlemeler ve çeşitli Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

6824 sayılı Kanun sirkülerimizin son bölümünde sunulmuş olup, vergiyle ilgili olan değişiklikler ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi İndirimi:

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121. Maddesi “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Getirilen düzenleme hakkındaki açıklamalarımız 2017/40 sayılı sirkülerimizde mevcuttur.

Damga Vergisi Kanunu Değişiklikleri:

Damga Vergisi Kanunu ekinde yer alan vergiye tabi kağıtların sayıldığı (1) sayılı tabloya; resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, bu sözleşmeler kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri, yapı denetimi hizmet sözleşmeleri
ayrı alt bentler olarak dahil edilmiştir. Bu sözleşmeler de halen diğer sözleşmeler gibi Binde 9,48 damga vergisine tabidir. Ancak, bu
düzenleme sayesinde Bakanlar Kurulunca bunlar için daha düşük oran tespit edilebilecektir. Ayrıca; sosyal sorumluluk projeleri kapsamında proje yürütücüsü sivil toplum kuruluşları ile bu projelere destek veren kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları arasında düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Tapu Harçlarıyla İlgili Değişiklik: Gayrimenkullerin ivaz karşılığında devrinde alınmakta olan tapu harcına ( Harçlar Kanunu 4. sayılı tarife I/20-a) ilişkin bende aşağıdaki paragraf eklenmiştir:
“Bakanlar Kurulu, bu bende ilişkin kanuni nispeti, gayrimenkullerin türleri, gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkilidir.”

Yabancılara KDV siz Taşınmaz Satışı:

 KDV Kanununun bazı istisnaları düzenleyen 13. Maddesine eklenen bent ile 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancılara yapılan konut ve işyerinin ilk teslimlerine belli şartlara KDV istisnası getirilmiştir.Önemi nedeniyle ayrı bir sirkülerimizde ele alınacaktır.

SAYGILARIMIZLA. Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.