Açı kurumsal Gayrimenkul Değerleme olarak hizmetlerimiz şunlardır;

Değerleme yaptığımız varlıklar:
Mesken değer tespiti Bina değer tespiti İş yeri ve alışveriş merkezleri değer tespiti emlak,sanayi ve üretim tesisleri Yönetim ve ticaret merkezleri Turizm tesisleri Arsa ve araziler Depo garaj ve otoparklar Hastahaneler Kaynak Hakları Üst hakkı Kuyu ve termal tesisler.

Diğer işlemlerde değerleme hizmetlerimiz ve danışmanlık hizmetlerimiz Bankaların ve finans kurumlarının gayrimenkul ipoteğine dayalı kredi ve teminat işlemlerinde Mal ve miras paylaşımlarında Şirket tasfiyelerinde Gayrimenkul değerlemenin şirkete ayni sermaye olarak konulmasında ,sermaye artırımlarında Bayilik teminatlarında Alacak devirlerinde Proje geliştirmede Özelleştirmelerde Fizibilite çalışmalarında Rayiç kira bedeli tespitinde İzale-i Şuyu davaları ve hükmen taksimlerde Pazar araştırması Gayrimenkul değerleme ve geliştirme projelerine danışmanlık Her türlü kamulaştırma çalışmaları Tapu Sicil Müdürlüklerinde taşınmazlarla ilgili ipotek, ifraz, tevhit, ayni hakların tescili vb işlemlerinde danışmanlık hizmeti vermek.