ADANA


Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında sekizinci sırada yer alan Adana ili, Türkiye´nin en gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 53´lük pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 30) ve tarım (yüzde 17) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 1,9 ile sanayi İl´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Adana ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "kimyasal madde ve ürünlerin imalatı" ile "tekstil ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarını tercihleri ve ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS, ihracat ve işgücü verimliliği grafikleri incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından daha büyük olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla ele alındığında ise, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "maden suyu ve alkolsüz içecekler´,"ham, sıvı ve katı yağ imalatı" ile "et imalatı ve saklanması" alt sektörlerinin önde olduğu görülmektedir.

Kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü, GSİS yoğunlaşma katsayısı, özel sektör işgücü verimlilik yoğunlaşması ve yabancı sermaye yatırımları göstergelerinde öne çıkmıştır. Ancak İl´de verimliliği en yüksek sektör olmasına rağmen, özel sektör işgücü verimliliği ve ihracat verilerine göre il içindeki sektörel payı, Ülke içindeki payından daha düşüktür. "Suni elyaf imalatı" alt sektörü İl´de kimya sektörünün en önemli alt sektörüdür.

GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat il içi yüzde göstergelerine göre, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olan tekstil ürünleri imalatı sektöründe ise, verimliliğin Türkiye ortalamasının altında olması ve İl Sanayi ve Ticaret Odalarının ilk üç tercihlerinde yer almaması dikkat çekicidir. Diğer taraftan 2000-2004 döneminde il´de gerçekleşen teşvikler açısından tekstil imalatı sektörü öndedir. Sektörde "pamuklu dokuma" ile "doğal ve sentetik pamuk elyafın hazırlanması ve eğrilmesi" alt sektörleri önemli yer tutmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde; turizm, gıda ile teknoloji ve bilişim sektörleri öne çıkarken, yabancı sermaye yatırımlarında; kimyasal madde ve ürünler, metalik olmayan diğer mineral ürünler ve motorlu kara taşıtları sektörleri ilk üç sırada yer almıştır.

Adana il´inde sanayi tarıma dayalı olarak gelişmektedir.


ADANA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

3 Tekstil ürünleri imalatı


Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı