Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7061), 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup sirkülerimiz ekindedir.
Kanun ile vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarımız 2017/138 sayılı sirkülerimizde mevcuttur.
Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklerin bazılarının yürürlük tarihini bu vesile ile belirtmekte fayda görüyoruz:
Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifeleri ile ilgili değişiklikler 2018 yılından itibaren uygulanacaktır.
Kira gelirlerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyanında götürü gider tercihi yapılması halinde, uygulanacak götürü gider oranı % 25 ten % 15 e düşürülmüş olup, yeni oran 2017 yılına ilişkin kira gelirlerinin beyanında da uygulanacaktır.
Kurumlar Vergisi oranı 2017 için % 20 oranıyla uygulanacak olup, sadece 2018-2019 ve 2020 yıllarına ilişkin kurum kazançlarına % 22 oranla kurumlar vergisi hesaplanacaktır.
Kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde tuttukları taşınmazların satışından doğan kazancın belli şartlarla % 75 i kurumlar vergisinden istisna iken anılan istisna ile ilgili hükümde (Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesi) değişiklik yapılarak bu istisna oranı % 50 ye indirilmiştir. Sözkonusu Kanun değişikliği 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili kanaatimiz, kurumların sözkonusu tarihten önceki taşınmaz satış kazançlarına % 75 istisna oranının uygulanması, bu tarihten itibaren yapılacak satışlarla ilgili kazançlara ise % 50 istisna oranının uygulanması gerektiği yönündedir. Bununla birlikte, vergi idaresinin konuyla ilgili açıklamaları takip edilmelidir.
İndirimli kurumlar vergisinde Kanun Maddesindeki oranlar yerine (imalat sanayine yönelik yatırımlar için) 2017 için daha yüksek olarak belirlenen yatırıma katkı oranı ve mahsuben uygulama oranının uygulanması için Bakanlar Kuruluna yetki sağlayan Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9. Maddesinin 2018 yılı için de geçerli olması yönünde değişiklik yapılmıştır. Bununla birlikte Bakanlar Kurulu’nun yetkisini 2018 yılı için de kullanması ile birlikte bu düzenleme işlerlik kazanacaktır.
2018 yılı emlak vergisi hesaplamalarına esas olmak üzere takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen asgari arsa arazi m2 değerleri, 2017 değerlerinin % 50 sinin üzerine çıkarsa, 2018 yılında bu takdir edilen değer yerine 2017 değerinin % 50 fazlası dikkate alınacaktır.
Sorumlu sıfatıyla KDV uygulaması ile ilgili KDV Kanununun 9. Maddesinde değişiklik yapılarak; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin KDV nin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu hüküm 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk. No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82
İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41 sirkuler@fkymm.com 2 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundaki ihtiyati haciz ve ödeme emrine dava açma süreleri, mal bildiriminde bulunma veya ödeme süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. Sözkonusu değişiklik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Cep telefonları, internet, uydu ve kablolu TV, radyo kullanımına yönelik Özel İletişim Vergisi ile ilgili farklı oranlar % 7,5 olarak tek orana indirilmiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine yönelik BSMV istisnasının uygulanabilmesi için “ Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilme” şartı kaldırılmıştır. Yeni hükümler, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Şans oyunları ile çekiliş ve ikramiyelerde uygulanan Veraset ve İntikal Vergisi oranı % 10 dan % 20 ye çıkarılmıştır. Sözkonusu değişiklik 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Vergi Usul Kanunundaki tebligat adresleri ile ilgili Maddelerde değişiklik yapılmış, mükellefin MERNİS kayıtlarındaki adresi de bilinen adresler arasına dahil edilmiştir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

SAYGILARIMIZLA.