Bireysel Emeklilik sistemi zorunluluğunda Hazine Müsteşarlığı açıklaması

Tarih 27 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 286

Bireysel emeklilik sistemine çalışanların zorunlu olarak dahil edilmesi düzenlemesi hakkında Hazine Müsteşarlığı basın açıklaması.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÇALIŞANLARIN ZORUNLU OLARAK DAHİL EDİLMESİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN AÇIKLAMASI:

Hazine Müsteşarlığının 21 Aralık 2016 tarihli basın açıklaması sirkülerimizin son bölümündedir.

SAYGILARIMIZLA.

Sayı: 2016/ 192 21 ARALIK 2016

BASIN AÇIKLAMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesine göre,
kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını
doldurmamış çalışanlar, 01.01.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik
sistemine otomatik olarak dahil edilecektir.
Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı
koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet katkısı teşviği verilecektir. Cayma süresi sonrasında
sistemde devam etmeye karar veren çalışanlara, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununa göre 1.000 TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır. Ayrıca, emeklilik halinde
hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih
eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek Devlet katkısı teşviği verilecektir.
Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil
edilmesi ile ilgili olarak, hem kamu kesimi işverenleri hem de özel sektör işverenleri tarafından
yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler bulunmaktadır.
İşverenler öncelikle, otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine
Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi
imzalamak zorundadır. Bu bağlamda, işverenlerin merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik
sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesi de gerekmektedir.
T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan
avantajları dikkate alacaklardır. Hali hazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile
işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır.
1
Söz konusu şirketlerin isimlerine aşağıda yer verilmektedir.
- Aegon Emeklillik ve Hayat A.Ş.
- Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
- Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.
- Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.
- Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.
- Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.
- Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.
- Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.
- Groupama Emeklilik A.Ş.
- Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş
- Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş
- Vakıf Emeklilik A.Ş.
- Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.
Bununla birlikte, şirketlerin listesine www.egm.org.tr adresinden de ulaşılması mümkün
bulunmaktadır.
Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek en önemli
yükümlülüklerden bir diğeri, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın
ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılmasıdır. İşveren katkı payını zamanında emeklilik
şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek
zorundadır.
Ayrıca işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin olarak “faiz
içeren” veya “faiz içermeyen” şeklinde tercihlerini almak, tercihte bulunmayanlar adına tercihte
bulunmak, çalışan bilgilerini şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesi ile ilgili bir takım taleplerini
şirkete iletmekle de yükümlü bulunmaktadırlar.
2
Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup
yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari
para cezası uygulanması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik
olarak dahil edilmesinde kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu
tarafından imzalanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te kamu ve özel sektör çalışanlarının bir
takvim doğrultusunda sisteme dahil edilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.
Bu çerçevede;
Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar
01.01.2017 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar
01.04.2017 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar
01.07.2017 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile
mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar
01.07.2018 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019
tarihinden itibaren,
3
işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.
Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki
çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde,
kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.
Diğer taraftan, anılan yönetmelik hükmüne göre çalışanların ücretinden kesilecek asgari
katkı payı miktarı, ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın %3’ü
oranında olacaktır.
Bu bağlamda, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil
Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e Müsteşarlığımız
http://www.hazine.gov.tr internet adresinde, “Sigortacılık ve Özel Emeklilik” başlığı altında
bulunan, “Yönetmelikler” bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.