2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik sirkülerimiz ekindedir.
Ücretinden kesinti yapılacak olanlar: Türk vatandaşı (veya 5901 sy Kanun Md:28 kapsamında olanlar) olup, 5510 sy Kanun 4/a ve c kapsamında çalışmakta olan ve işverenin kapsama alınma tarihi itibariyle 45 yaşını doldurmamış kişilerdir. Kesinti yapacaklara dahil olan işveren yanında daha sonra işe başlayan ve işe başladığı tarihte 45 yaşını doldurmamış olanlar da bu kapsamdadır.
Özel Sektörde Çalışanların Kapsama Alınması:
Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.1.2017 den itibaren
Çalışan sayısı 250 ve üzerinde (1.000 den az) olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.4.2017 den itibaren
Çalışan sayısı 100 ve üzerinde (250 den az) olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.7.2017 den itibaren
Çalışan sayısı 50 ve üzerinde (100 den az) olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.1.2018 den itibaren
Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ( 50 den az) olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.7.2018 den itibaren
Çalışan sayısı 5 ve üzerinde (10 dan az) olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1.1.2019 dan itibaren
Yukarıdaki tarihlere göre çalışanları sisteme dahil olan işverenler; emeklilik şirketleri ile sözleşme imzalayarak çalışanlarını emeklilik sistemine dahil edeceklerdir.Çalışan sayısı; birden fazla işyeri olanlarda tüm işyerlerinin toplam çalışanı dikkate alınarak hesaplanacak olup, çalışan sayısında kapsama alınma tarihleri itibariyle SGK verileri esas alınacaktır.
Katkı Payı Kesintisinin Hesaplanması: Prime esas kazancın % 3 ü olarak hesaplanacaktır. (Tutarın virgülden sonraki kesiri dikkate alınmayacaktır)
5510 sy Kanundan önce 5434 sy Kanun kapsamındayken, bu tarih itibariyle 5510 sy Kanunun 4/c Maddesi kapsamına alınanlar ile, 5510 sy. Kanundan önce 5434 sy Kanuna göre çalışmış olup 5510 sy Kanunun 4/c Maddesine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlarda katkı payı emeklilik keseneğine esas aylık üzerinden hesaplanacaktır.
Katkı payı işverence çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılacaktır.

SAYGILARIMIZLA.