SERBEST MESLEK ERBABININCA DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN ŞUBAT AYI
KAYITLARINA İLİŞKİN SÜRE 2 MAYIS 2018 TARİHİ SONUNA KADAR UZATILDI.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 27 Mart 2018 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/102 ile;
 
26 Mart 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de
defter tutanlar dâhil) tarafından Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken Şubat ayı kayıtlarına
ilişkin süre 2 Mayıs 2018 tarihi sonuna kadar uzatılmış ve söz konusu dönem için verilmesi gereken
beyannamelerin, mevcut e-Beyanname uygulaması üzerinden,Beyanname Düzenleme Programı
aracılığıyla da verilebilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.