DOĞU KARADENİZ TURİZM MASTER PLANI İKİZDERE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Tarih 09 Ağustos 2010
Kategori Yerel Haberler
Okunma Sayısı 114
Rize’nin İkizdere ilçesi Ridos Termal Otel’de yapılan Doğu Karadeniz’de turizm odaklı kalkınma ile turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ana hedefi doğrultusunda hazırlanan Doğu Karadeniz Turizm Master Planı’nın 5. Toplantısı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Nusret Bayraktar tarafından açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: “Bölgenin turizm amaçlı gelişimine esas teşkil edecek planın sunumu ve plan üzerinde görüşler dile getirilmiştir. Master planın hayata geçirilmesi için yasal ve yönetsel düzenlemeler ile ilgili kurumların yapması gereken genel ve odaksal çalışmalar tartışılmıştır. Kamusal kaynaklardan bölgenin etkin ve verimli yararlandırılması konusuna vurgu yapılmıştır. Halk ve kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve halkın sahiplenme bilincine erişmesi için yerel idarelerce yapılması gereken işler ve tanıtımlar konuşulmuştur. Bölgede yılda sadece 15-20 gün konaklayıp, diğer aylarda boş bırakılan yayla evleri nedeniyle ekonomik bir kayıp oluştuğu, bunu önlemek için devre mülk gibi modellerin düşünülmesi gerektiği belirtilmiştir. Bölgeye gelen turist profiline uygun eleman yetiştirilmesi için üniversitelerimizde ilgili bölümlerin açılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir. Çarpık yapılaşmaların önlenmesi için valiliklerin ve yerel yönetimlerin yetkilerini kullanması gerektiği, bunun için projenin bitmesinin beklenmesine gerek olmadığına değinilmiştir. Master planda turizmin bir bütün olarak geliştirilmesi için fiziki altyapılar (ulaşım, konaklama, yeme –içme-eğlence ve rekreasyon altyapısı) ile bir ekolojik turizm türü olan yayla turizminin deniz-kültür-kış ve termal turizm su sporları ile birlikte oluşturulması hedefi dile getirilmiştir. Samsun ilinden başlayarak Artvin ilinde son bulacak, yayla-safari ulaşım aksının rehabilitasyonu ve ilave bağlantılarla güçlendirilmesinin yanında kuzey-güney bağlantılarının sağlanarak hava-deniz-kara ulaşımının ana arterlerine bağlantı öngörülmüştür. Yayla turizminin halkın tüm kesimlerince kabulü ve yöre ekonomisine katkısının en üst düzeye erişmesi için yörede ekolojik, ziraat, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılığın geliştirilmesinin hedeflerden biri olması gerektiği dile getirilmiştir. Yayla, deniz ve kış turizmine imkan veren doğal değerlerin yanında inanç ve kongre turizminin geliştirilmesi, stratejik plan unsuru olarak değerlendirilmiştir. Tarım alanlarının azlığı ve topografik yapısı nedeniyle bölgenin sanayi ve tarımda gelişmesinin zorluklarına dikkat çekilmiş, bölge insanının hizmet sektörüne yatkınlığı da turizm odaklı kalkınmada bir ölçüt olarak öne sürülmüştür. Yeni ve geniş yollar açılması yerine doğayı tahrip etmeden mevcut yolların iyileştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Doğu Karadeniz yöresel ve yayla yapıları mimarisi ile ilişkisi olmayan çok katlı, betonarme ve çarpık yapılardan kaçınılmasının zorunlu olduğu, yöresel malzemeler kullanılarak yöresel mimariye uygun bir yapılaşmanın bölgenin turizm cazibesini artıracağı fikri benimsenmiştir. Master plan çerçevesinde sahil yolu ve kıyı turizmi ihmal edilmeden düşünülen ikinci yolun kıyı ile bütünleştirilerek değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı gün içerisinde dört mevsimin yaşanabildiği eşsiz coğrafyasının, insanlığın ortak mirası olduğu Doğu Karadeniz insanının tüm insanlığın yararına sunacağı turizm değerlerinin oluşturulması, geliştirilmesi hedefi ile tüm kurum ve kuruluşların ayrı ayrı ve ortaklaşa sürdüreceği çalışmaların bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu projenin bölgenin kalkınması ve öncelikli alternatif olduğu vurgulanmıştır. Bölgeye doğrudan hava ulaşımının sağlanması ve bu konuda sorun yaşanmamasının önemi vurgulanarak alternatif ulaşım yolları tartışılmıştır. Projeye samsun, Artvin ve Bayburt illerinin dahil edilmesi kapsamında bu illere söz konusu çalışmaları yapmaları için ödenek ayrıldığı ifade edilmiştir. Özellikle doğanın tahrip edilmemesi yapılacak çalışmalarda koruma-kullanma mantığı içinde hareket edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Turizmin bölge için taşıdığı özel önem göz önünde tutularak konuya ilgili bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde koordine edecek yeni ve özerk yetkili bir birime ihtiyac duyulduğu ifade edilmiştir.”


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.