Dönem sonu reeskont işlemlerindeki faiz oranı değişti

Tarih 02 Ocak 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 272

Dönem sonu reeskont işlemlerinde uygulanacak faiz oranı 31.12.2016 dan geçerli olmak üzere değişti. (%9,75)

DÖNEM SONU REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANI 31.12.2016 DAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİ (%9,75) :
31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası Tebliği ile, bu bankaca
vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak
iskonto faiz oranı yıllık % 8,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak
değiştirilmiştir.

238 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; mükelleflerin dönem sonlarında alacak ve
borç senetleri için yapacakları reeskont işlemlerinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans
işlemleri için belirlediği faiz oranını esas almaları ve iç iskonto yöntemini uygulamaları
gerekmektedir. 64 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince vadeli çekler de reeskont
uygulamasında alacak ve borç senedi olarak değerlendirilmektedir.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nun 281 ve 285 inci maddelerine göre alacak ve borç senetleri için
yapılacak reeskont işlemlerinde (senette faiz oranı yazılı değil ise) % 9,75 oranı dikkate alınacaktır.
(Eski oran % 10,5 idi.) 2016 sonu itibariyle yapılacak reeskont işlemlerinde de bu oran (% 9,75)
uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesine göre, yabancı para ile olan borç ve alacakların
reeskontunda ise, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa yukarıda yer
alan Merkez Bankası tebliğindeki faiz oranının değil, değerleme gününde geçerli Londra Bankalar
Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekir.

Reeskont uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki hususları kısaca hatırlatmak istiyoruz:
Alacak ve borç senetlerinin reeskonta tabi tutulması işlemi mükellefin isteğine bağlıdır. Ancak,
mükellef alacak senetlerini reeskonta tabi tuttuğunda borç senetlerini de reeskonta tabi tutmak
zorundadır. (Banka, banker ve sigorta şirketlerinde ise reeskont işlemi zorunludur)

Alacak senetlerinin reeskontu işlemi dönem karını azaltırken, borç senetlerinin reeskontu ters
yönde etki yapmakta diğer bir ifadeyle dönem karını arttırmaktadır. Diğer taraftan, reeskont işlemi
mükellefe nihai bir vergi avantajı sağlamamakta sadece (ertesi yıla isabet eden vade farkının ve
faizin )gelir ve giderin ertesi yıla ötelenmesine yol açmaktadır. Nitekim, ilgili yıl sonunda reeskont
yoluyla gelir ve gider yazılan tutarlar ertesi yıl ters kayıtla kapatılacak olup, bir önceki yılın aksi
yönünde kurum kazancını etkileyecektir.

Reeskont işleminin (banka, banker ve sigorta şirketleri dışında) isteğe bağlı olduğundan
hareketle mükelleflerin bu hususları da dikkate almaları uygun olacaktır.

Reeskont işlemi 238 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen iç iskonto yöntemiyle
hesaplanacaktır:
F= A - {A x 360/[360+(m x t)]}
F: Hesaplanan iskonto tutarı
A: Senedin nominal değeri
t: Senedin vadesine kalan gün sayısı
m: İskonto (faiz) oranı

SAYGILARIMIZLA.
.
31 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29935 TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont
işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,75, avans işlemlerinde
uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 9,75 olarak tespit edilmiştir.
Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.