DÜZCE İGM AĞUSTOS AYINI KAPATTI

Tarih 05 Ağustos 2011
Kategori Yerel Haberler
Okunma Sayısı 147
Düzce İGM'nin Ağustos ayı 5. birleşimi Meclis Başkanı Muzaffer Bülbül başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda bir önceki birleşime ait karar özetlerini kapsayan tutanak okunarak onaylandı. Ardından gündeme geçildi. İl Genel Meclisi'nin 2011 yılı tatil ayı olarak Eylül ayı belirlendi. Buna göre meclis 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12. Maddesi uyarınca Eylül ayında tatil yapacak.
Toplantıda ihtisas komisyonlarından gelen raporlar da görüşüldü. İl Özel İdaresi'nde çalışan işçi ve memurlar arasında ücret dengesizliklerinin araştırılmasına ilişkin komisyon raporu Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Canbolat tarafından meclise sunuldu. Raporda özetle, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun iş kolunun belirlenmesi konulu maddesinde yer alan hüküm gereği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen iş kolunun iptali için 15 gün içerisinde İl Özel İdaresi tarafından dava açıldığı kaydedildi. Raporda İl Özel İdaresi için tespit edilen iş kolunun kesinleşmediği ve konunun mahkemede olduğu ifade edilerek, “Mahkemece görülmekte olan dava sonuçlanıncaya kadar konunun ertelenmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür” denildi. Rapor muhalefet üyelerinin red oyuna rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.
Meclisin Ağustos ayı 4. Birleşiminde gündeme gelen ve Akçakoca İlçesi Çiçekpınar Köyü'nde bulunan 7 parselin imar planıyla sanayi alanı lejantına alınmasını içeren teklif de karara bağlandı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan raporda, teklifin komisyon üyeleri tarafından uygun görüldüğü ifade edildi. Komisyon raporu 1 red oya karşın, oy çokluğu ile kabul edildi.
Komisyon tarafından sunulan bir diğer rapor ise çevre düzeni planı tadilatına ilişkin oldu. Mermer ocağının, maden çıkarım alanı olarak çevre düzeni planına işlenmesine ilişkin talep; Düzce Çevre Düzeni Planı'nın hükümleri ile ilgili kanun hükümlerinin çeliştiğini ortaya çıkardı. Komisyon hazırladığı raporda, Düzce Çevre Düzeni Planı'nın değil, ilgili kanun hükümlerinin geçerli sayılmasına karar verdi. Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı.
Öte yandan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu da meclise ilk raporunu sundu. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına (UCLG-MEWA) Üye olma başvurusu hakkındaki rapor Komisyon Başkanı İbrahim Bilgin tarafından sunuldu. Raporda, Düzce Belediyesi'nin üyesi olduğu UCLG-MEWA'ya İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü doğrultusunda Düzce İl Genel Meclisi'nin de üye olmasının uygun görüldüğü ifade edildi. Komisyon raporu oy birliği ile onaylandı.
Toplantıda daha sonra meclis başkanlığına sunulan önergeler ele alındı. Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü İlköğretim Okulu'nun eksikliklerinin tespit edilerek meclise bilgi verilmesini içeren önerge Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na; İl Özel İdaresi binasının yerinin belirlenerek yeni bir bina yapılmasını içeren önerge Plan ve Bütçe Komisyonu'na; SBS'de 500 tam puan alan Akçakoca Beyören Köyü İlköğretim Okulu öğrencisi Sibel Keleş'e yardım yapılmasını içeren önerge Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'na, zirai ilaçlama faaliyetleri hakkında araştırma yapılmasını içeren komisyon raporu da Köye Yönelik Hizmetler ve Tarım Komisyonu'na havale edildi.
Toplantı gündemde başka konu bulunmaması üzerine sona erdi.

 Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.