E.FATURA DUYURULARI:
 
Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde yayımlanan duyurular aşağıya alınmıştır:
 
“19.02.2018
 
Türkiye’den serbest bölgeye mal ihracı yapan e-fatura mükellefleri tarafından (alıcının e-fatura
kullanıcısı olması halinde) düzenlenen ihracat e-faturalarının XML halinin de mutlaka elektronik bir
kanaldan (mail vb.) alıcıya ulaştırılması gerekmektedir. Bu kurala uyulmayıp ilgili e-faturanın kağıt
çıktısının alınarak gönderilmesi durumunda bu çıktı alıcı nezdinde Bakanlığımız tarafından geçerli
bir belge olarak kabul edilmemektedir. DUYURULUR.
 
19.02.2018
 
7/7/2017 tarihli duyurumuza göre kağıt çıktı ile ihracat işlemleri tamamlanıp sonradan referans
numarası alınan faturalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca otomatik kabul yanıtı gönderilmeye
başlanmış olup bu faturalar için mükelleflerimizce yapılması gereken herhangi bir işlem
bulunmamaktadır. DUYURULUR.”


SAYGILARIMIZLA.