454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere halen e.defter ve e.fatura zorunluluğu kapsamına girmemiş olan mükelleflerden;
2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin (takvim yılına tabi olanlarda) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e.defter ve e.fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.
Bunun dışında;
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan 2017 yılında lisans alan mükellefler ( sadece bayilik lisansı hariç) 2018 başından itibaren (lisans tesis tarihi 1 Ekim sonrasında ise bu kapsamdakilerden isteyen mükellefler 2019 başından itibaren ) ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere, bu kapsamdaki ÖTV mükellefiyetlerini 2017 de tesis ettirmişlerse 2018 başından itibaren (mükellefiyet tesis tarihi 1 Ekim sonrasında ise bu kapsamdakilerden isteyen mükellefler 2019 başından itibaren )
e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçme zorunluluğundadır.
Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31 Aralık 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.
MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go
E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/
E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
İşlemlerin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2017 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir.
Merkez : Küçükbakkalköy Mah. Küçük Setli Sk. No:5-9 K:13 D:55 Denge Panorama Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0 216 456 07 79 (Pbx) Faks: 0 216 456 06 82 İzmir İrtibat : Adalet Mah. Manas Bulvarı No:47 K:39 D:3909 Folkart Kule-A Bayraklı / İZMİR Tel: 0 232 243 10 20 (Pbx) - FAX: 0 232 243 10 41 sirkuler@fkymm.com 2 FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Mükelleflerin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.
E.fatura başvurularında; GİB portal, entegrasyon ve özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilecektir.
Öte yandan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2016 hesap döneminde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-arşiv uygulamasına geçmeleri zorunludur. Sözkonusu mükelleflerin de anılan tarihe kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gereklidir. ( 433 ve 464 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri)
E-ARŞİV BAŞVURUSU İÇİN
: http://www.efatura.gov.tr/earsivbasvuru.html

SAYGILARIMIZLA.