E.Defter hakkında bazı hatırlatmalar

Tarih 29 Mart 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 194

E.DEFTER HAKKINDA BAZI HATIRLATMALAR:

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Elektronik Defter Genel
Tebliğinin (Sıra No: 1) daha sonra yayımlanan 2 No’lu Genel Tebliğle bazı bölümleri değiştirilmiştir.
Genel Tebliğde; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan
defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve
esaslar yer almaktadır.
E.Defterlerde noter onayı söz konusu değildir. E.Defterlerin onayları aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir:
Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son
ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.
Elektronik Defter Beratı: elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık
tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış
elektronik dosyayı ifade etmektedir.
Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için,
aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve bunları istenildiğinde ibraz etmek üzere
muhafaza etmek zorundadırlar.
a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
(Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son
gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
c) İmzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar Elektronik Defter
Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur.
ç) Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek
istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir.
Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait
kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya
başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar,
başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.
Herhangi bir kesinti veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması
işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek
kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya
onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE’den temin
edilecektir. Beratların, Başkanlığa sunumunu engelleyen kesinti veya arıza durumunun ortadan
kalkmasını takiben ilgili beratların tekrar Başkanlık onayına sunulması işlemi gerçekleştirilecektir.
SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.