E.Fatura ile ilgili GİB duyuruları

Tarih 14 Ocak 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 267

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan duyurular aşağıya alınmıştır:

“KAYITLI KULLANICI OLUNMAYAN TARİHE E-FATURA DÜZENLENMESİ HAKKINDA DUYURU

Başkanlığımıza gelen telefon, e-posta ve forum sorularından bazı e-fatura mükelleflerimizin,
alıcıların e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihlere e-Fatura düzenleyip gönderdikleri
görülmüştür. Uygulama kapsamında e-Faturaların düzenlenmesinde fatura alıcısının uygulamaya
kayıtlı olması ve uygulamaya dâhil olduğu döneme ait kesilmesi gerekmektedir (kullanıcının
sistemden çıkıp tekrar sisteme dâhil olduğu dönem aralığında kullanıcı e-fatura sistemine kayıtlı
bulunmadığından e-fatura kesilmemelidir).

Mükelleflerin uygulamada yer almadığı tarihlere düzenlenen faturalar teknik olarak Başkanlık
sisteminden başarı ile geçseler bile geçersiz faturalardır. Bu nedenle, alıcının e-Faturayı kabul
etmeyip Türk Ticaret Kanunundaki harici yollarla faturaya itiraz etmesi veya ticari faturaysa ret
yanıtı vermesi gerekmektedir. İtiraza istinaden e-Fatura yerine genel hükümler çerçevesinde kâğıt
ya da (düzenleyen e-Arşiv kullanıcısı ise) e-Arşiv Faturası düzenlenmelidir.”

“HATALI YA DA ARIZALI ÜRETİLEN MALİ MÜHRE SAHİP MÜKELLEFLER İÇİN DUYURU

Başkanlığımıza gelen yoğun telefon, e-posta ve forum sorularından bazı mükelleflerimizin KamuSM
tarafından mali mühürlerinin arızalı olarak teslim edilmesinden dolayı e-fatura başvurularını
gerçekleştiremedikleri ve uygulamaya geçemediklerinden dolayı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği
hususunda Başkanlığımızdan bilgi talep ettikleri görülmektedir.

Bu durumda olan mükelleflerin arızalı/hatalı sertifikalar ile ilgili durumu belirten bir dilekçe ile
KamuSM’ye başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Gelir idaresi Başkanlığına hitaben bir izahat
dilekçesi hazırlanarak ekine KamuSM’ye gönderilen dilekçenin bir örneğinin konulması ve Yeni
Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, mali mühürlerini temin edemediği ve kesin başvurularını
yapamadığı için e-Fatura uygulaması kapsamında kayıtlı kullanıcı olamadıklarından işlemleri
tamamlanana ve hesapları aktive edilene kadar genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura
düzenlemeye devam edeceklerdir.

Bu durumdaki mükelleflerimiz, kendilerine hatasız mali mühür ulaştıktan sonra asıl başvurularını
yapmayı unutmamalıdırlar.”

“E-FATURA UYGULAMASINDA KAYITLI MÜKELLEFLERDEN MALİ MÜHRÜ
ARIZALANANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Başkanlığımıza e-posta, telefon, dilekçe ve e-Fatura forum sitesi üzerinden intikal eden “arızalı
mali mühürler” ile ilgili sorular neticesinde aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

e-Fatura uygulamasından portal ya da entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükelleflerimiz
düzenledikleri e-Faturalarını kendilerine ait mali mühür ile imzalamak zorundalardır. Ancak son
dönemde kullanıcı kaynaklı olabileceği gibi teknik nedenlerle de bazı mükelleflerimizin mali
mühürlerinin arızalandığı yönünde bildirimler gelmekte ve Mali mühür temin sürecinde yaşanan
aksaklıklar nedeniyle mükelleflerimizin ticari hayatının sekteye uğradığı ve mağduriyetlerin
yaşandığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Sorumluluk ve Cezai
Müeyyideler” başlıklı 9 uncu bölümünde;

“e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura
Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için
yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklamalarına yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğ hükmünden de anlaşılacağı üzere “mali mührü arızalanan” mükelleflerimiz, yeni
mali mühürlerini temin edene kadar “kendi sistemlerinde arıza veya kesinti durumunun bulunması”
gerekçesiyle; Vergi Usul Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde kağıt fatura (e-Arşiv
uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile yararlanan mükellefler e-Arşiv Fatura)
düzenleyebileceklerdir.

Bu durum hakkında Başkanlığa yazılı başvuruda bulunan ve uygulamadan portal yöntemi ile
yararlanan mükelleflere, Başkanlık tarafından portal uygulamasına girebilmeleri ve kendilerine
düzenlenen faturalara erişebilmeleri için geçici kullanıcı adı ve şifre verilebilecektir. Ancak bu
dönemde düzenlenen kağıt faturaların yetkili makamlara ibrazı halinde, işlemin esas mahiyeti
hakkında izahat verme ve mali mühürlerinde arızalı olduğunun durumu tevsik edici başkaca
belgelerle (Tübikat KamuSM’ye yapılan başvuruya ilişkin dilekçe, Başkanlığa yapılan bildirime ait
dilekçe, vb.) tevsik etme yükümlülüğü mükelleflerimize ait olacaktır.

Ayrıca, mükelleflerimizin bu tür sorunlarla tekrar karşılaşmaması adına; kendi adlarına birden
fazla mali mühür temin etmeleri imkânı da bulunmaktadır.”

SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.