Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye’de son 15-16 yılda olan 194 milyar dolarlık yatırımın 18 milyar dolarlık kısmının enerjide olduğunu bildirdi. Türkiye’nin enerji sektöründe uluslararası yatırım çekmeyi sürdürdüğünü belirten Ermut, bu alanda dinamizmin ve rekabetçiliğin artmasıyla bazı aktörlerin gelişinin ve bazı aktörlerin çıkışının doğal bir süreç olduğunu söyledi. Bu alanda yalnızca doğrudan yatırım değil satın alma ve birleşmeler anlamında da önemli bir hacim görüldüğünü belirten Ermut, geçen yıl enerji sektöründe neredeyse 3 milyar dolarlık satın alma ve birleşme hacmi olduğunu aktardı. Ermut, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelinin ülkenin ihtiyaçlarına göre geliştirildiğini ayırca yatırımcı açısından da ciddi bir potansiyel oluşturduğunu bildirdi.

Ermut, yenilenebilir enerjide verimliliğin ve istikrarın artırılması konusunda batarya teknolojisinin en önemli konulardan birisi olduğunu ve büyük fırsatlar içerdiğini, batarya teknolojilerinde dünyada ön plana çıkmış firma ve ülkeler olmasına rağmen gelişmenin çok hızlı olduğunu ve maliyetlerin de günden güne düştüğünü belirtti.