6770 sayılı kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. Madde uyarınca 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananların (asgari ücret desteğinden yararlananlar) sigorta primlerinin ödeme vadesi ertelenmişti. S.G.K. Başkanlığı tarafından 03.10.2017 tarihinde yapılan duyuruda; 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar), 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta prim tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26 Aralık 2017 tarihine kadar) ödenmesine ilişkin düzenleme yapıldığı ve ertelenen prim tutarları için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı belirtilmiştir. İşverenlerin süresinde ödenmeyen primler sebebiyle icra takip ve haciz uygulaması ile karşı karşıya kalmamaları için ertelenen sigorta prim tutarlarını yukarıda belirtilen tarihlerde ödemeleri gerekir.