AÇI KURUMSAL GAYRİMENKUL VE DEĞERLEME


Ülkemizde gayrimenkul değerleme mesleğinin kurumsal bir kimlik kazanması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine paralel olarak gerçekleşmiştir.
Halka açık şirketler ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul alım, satım ve kiralamalarında şirket hissedarlarının doğru bilgilendirilmesi ve korunmasını amaçlayan SPK, gayrimenkul değerlemesi yapacak uzmanlara lisans vermeye ve bu uzmanlarca kurulan şirketleri listeye almaya başlamıştır. Takip eden dönemde SPK tarafından verilen lisanslar diğer kurumlar tarafından da referans alınmaya başlanmıştır.
Bugün bankalar, özel şirketler ve pek çok kamu kurumu, gayrimenkul değerlemesinde SPK lisanslı uzmanları ve SPK listesindeki değerleme şirketlerini tercih etmektedir. Lisanslı değerleme uzmanları SPK tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde yönetici ortak (sorumlu değerleme uzmanı) olabilmektedir. SPK listesine girecek değerleme şirketlerinin sermayesinin asgari %51’inin en az iki değerleme uzmanına ait olması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer yandan lisanslı değerleme uzmanları SPK tarafından listeye alınan gayrimenkul değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilebilmekte veya şirketlerle yaptıkları bir sözleşme çerçevesinde yarı zamanlı olarak da görev yapabilmektedir.
Böylece Şirketler sadece kuruldukları bölgelerde değil, sözleşmeli değerleme uzmanları vasıtasıyla farklı şehirlerde ve ilçelerde de hizmet verebilmektedir. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavı gayrimenkul değerleme esasları, mesleki mevzuat ve etik kurallar, inşaat ve gayrimenkul muhasebesi, temel finans matematiği ve ilgili vergi mevzuatından oluşmaktadır. Henüz değerleme alanında sadece 1 yıl tecrübesi olan üniversite mezunları ise daha dar kapsamlı bir sınavla konut değerleme uzmanlığı lisansı alabilmekte ve konutlara yönelik değerleme raporu hazırlayabilmektedir.

Açı KurumsalPiyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi, arazi ve üzerinde geliştirilmiş projelerin değer analizi, verim ve kullanımı gibi alanlarda faliyet gösteren bir firmadır. Türkiye genelinde yapılanmasını gerçekleştirilmiş olan şirketimiz, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerlerini, bilimsel yöntemlerle ve değerleme standartlarına uygun olarak tespit edebilecek, uzun yıllardır sektörle ilgili deneyimi olan, uzman bir kadroya sahiptir.
Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak temel ilkemiz; mevzuat ve uluslararası genel kabul görmüş değerleme kriter ve standartları esas alan, müşteri odaklı bir anlayışla objektif, kaliteli, hızlı, doğru ve güvenilir hizmet sunmaktır.