Gelir idaresi Hazır Beyan Sistemini uygulamaya geçirdi.

Tarih 26 Şubat 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 179

GELİR İDARESİ YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEK BAZI GELİR UNSURLARI İÇİN HAZIR
BEYAN SİSTEMİNİ UYGULAMAYA GEÇİRDİ:

25 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 470 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
sirkülerimiz ekindedir.
Söz konusu genel tebliğ hakkında Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde aşağıdaki açıklama
yapılmıştır:
“18/2/2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 414 Sıra Numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde uygulama esasları belirlenen “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname
Sistemi” ile 2011 ve müteakip takvim yıllarında sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden
mükelleflerin bu iratlarına ilişkin beyannameleri Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden doldurulup
mükelleflerin onayına sunulmakta ve böylece beyannamelerin elektronik ortamda kolay ve hızlı bir
şekilde alınması mümkün olmaktadır. 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan bu Sistemin
kapsamının genişletilmesi ile hazırlanan “Hazır Beyan Sistemi” ile gelirleri sadece ücret,
gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların
birkaçından veyahut tamamından oluşan mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri önceden
hazırlanarak onaylarına sunulacaktır. Hazır Beyan Sisteminin uygulamasına 1 Mart 2016 tarihi
itibariyle başlanacaktır.”
Tebliği aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
* Yayımlanan genel tebliğ ile gerçek kişilerce yıllık beyanname ile beyan edilmesi gereken;
kira gelirleri,
kar payı (temettü) gibi menkul sermaye iratları,
gayrimenkul satış kazancı, hisse senedi satış kazancı, limited şirket hissesi satış kazancı gibi diğer
kazanç ve iratlar,
ücretler ( tevkifat dışı kalmış ücretler ile tevkif suretiyle vergilenmiş olsa da birden fazla işverenden
ücret alan ve birden sonraki alınan ücretlerin tutarı belirli sınırı aşan ücretler)
gelir unsurları olan mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden temin edilen bilgilere göre
hazırlanan beyannameleri hazır beyan sisteminde mükellefin onayına sunulacaktır.
Ancak, ticari, mesleki yada zira kazancı nedeniyle yıllık beyanname veren mükellefler yukarıdaki
gelirleri de elde etseler bile bu sistemin dışında tutulmuştur.
Mükellefler hazır beyan sistemindeki beyannameleri elektronik ortamda onayladıklarında adlarına
vergi tahakkuku gerçekleşecektir. İlk defa beyanname verecekler de bu aşamada mükellefiyet tesis
ettirmiş olmaktadır.
Hazır beyan sistemine İnternet Vergi Dairesi üzerinden ulaşılacaktır.
Sisteme güvenlik soruları cevaplanarak veya İnternet Vergi Dairesi şifresi kullanılarak girilecek olup,
şifre ile girmek isteyenler tebliğ ekindeki form ile herhangi bir vergi dairesine girerek şifre
alabilecektir. Kira beyannameleri için önceden temin edilmiş olan şifreler hazır beyan sisteminde
de kullanılabilecektir.
Beyannamelerinin mükellef tarafından kontrol edilerek, eksik, hata veya yanlışlık varsa kendisi
tarafından düzeltilmesi ve daha sonra onaylanması esastır. Bu nedenle, Gelir İdaresince hazırlanan
ve mükelleflerce elektronik ortamda onaylanan beyanname içeriğinin doğruluğundan mükellefler
sorumludur.
Beyannamenin hazır beyan sisteminde verilmiş sayılması için beyanname onaylanmasının kanuni
beyanname verme süresinin dolmasından önce yapılması gereklidir.
Hazır beyan sistemi; yıllık beyanname ile beyanı gereken ücret, menkul sermaye iradı, kira
gelirleri ve diğer kazanç ve iratları olan mükelleflerin durumlarını gözden geçirmek, kontrol
etmek açısından kanaatimizce son derece faydalı olacaktır. Mükellefler, böylelikle sonradan
cezalı bir tarhiyatla karşılaşmaktan kurtulacaktır. Ancak, sistemdeki bilgilerin, tutarların eksik ya
da yanlış olması ihtimali de düşünülmeli, mükellef kendindeki bilgilere göre beyanına son halini
vermelidir diye düşünüyoruz.
SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.