Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri genel tebliği

Tarih 27 Aralık 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 331

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda bazı
değişiklikler yapılmıştır. 23 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 295 Seri No’lu Gelir
Vergisi Genel Tebliğinde söz konusu değişikliklerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde,
bunun dışında genel nitelikte de bir düzenleme mevcuttur. Yasal değişiklikler ve bunlarla ilgili genel
tebliğ açıklamaları ana başlıklarıyla aşağıdaki şekildedir:
* Özel Kreş ve Bakımevlerinde Kazanç İstisnası Sağlandı:
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevleri Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan eğitim ve öğretim işletmelerine tanınmış kazanç
istisnasından yararlanabilecektir.
* Eğitim, Öğretim İşletmeleri, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Maliye Bakanlığından İstisna
Belgesi Alınması Uygulamasına Son Verildi:
Konuyla ilgili olarak tebliğde aşağıdaki açıklama yer almaktadır:
“Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete
geçtikleri vergilendirme döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.
Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına
gerek bulunmamaktadır."
* Isı Yalıtımına ve Enerji Tasarrufuna Yönelik Harcamaların Doğrudan Gider Olarak Dikkate
Alınabilecektir:
Kira geliri elde edenler; kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı
niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaları (istenilirse) amortismana
tabi tutmak yerine hasılatlarından gider olarak tamamını doğrudan indirebileceklerdir. (Gerçek
gider usulünü seçenlerde, bu giderin hasılata isabet eden bölümü indirilemez) (9 Ağustos 2016
tarihinden itibaren geçerlidir)
İşletmeye dahil taşınmazlardan elde edilen gayrimenkuller için de aynı durum geçerlidir. Bunlarda
da bu tür harcamalardan amortisman sınırını geçenler istenilirse doğrudan gider yazılabilecektir.
(7 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerlidir)
* Kredi Teminatı Sağlamak Amacıyla Kurulan Kurumların Bazı Finansal Araçlardan Elde Ettiği
Gelirlerde Tevkifat Uygulaması:
Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde yapılan değişiklik tebliğde açıklanmıştır. Değişiklik
7 Eylül 2016 dan itibaren geçerlidir.
SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.