GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI E.TEBLİGAT UYGULAMASINA 1 ŞUBATTA GEÇİYOR:
 
25 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Elektronik Tebligat Sistemi
Genel Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır.
 
Tebliğ ile; 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev
alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına Tebligat
Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir.
 
Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişiler dâhil
olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, gümrük
müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri elektronik tebligat adresi almak ve Elektronik
Tebligat Sistemini kullanmak zorundadır.
 
Tebliği gereken evraklar, elektronik imza ile imzalanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
Gelir İdaresi Başkanlığı teknik alt yapısı kullanılarak tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat
adresine iletilecektir.
 
SAYGILARIMIZLA.