Havayolu ile yolcu taşımacılığında e.bilet uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı.

Tarih 30 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 205

HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA E.BİLET UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
YAYIMLANDI:

25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 462 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinde, havayolu ile yurtiçi ve yurtdışı yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin e.bilet düzenlemeleriyle ilgili usul ve esaslar yeralmaktadır.

Genel Tebliğ sirkülerimizin son bölümünde mevcut olup, önemli gördüğümüz bazı bölümleri özet olarak aşağıya alınmıştır:

E.Biletin Düzenlenmesi ve Muhatabına İletilmesi (Teslimi)

E.Bilet düzenlemek isteyen havayolu şirketlerinin öncelikle e.fatura sistemine kayıtlı olmaları gereklidir. E.Biletin elektronik ortamda teslimi ya da kağıt ortamında teslimi ile ilgili açıklamalar genel tebliğin 7. Maddesinin 2. ve 3. Bölümlerinde yer almaktadır.

E.Bilet Gider Kaydı:

Havayolu firmaları tarafından yapılan satışlarda; E.Bilet düzenlenirken yolcu tarafından talep edilmesi halinde yolcu bilgilerine ilaveten hesabına yolculuk yaptıkları mükellefin; yolcu ile hesabına yolculuk yapılan mükellefin aynı kişi olması durumunda yolcunun adı-soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgileri de e-Bilet üzerinde gösterilecektir.

Acenteler aracılığıyla yapılan satışlarda; Acente tarafından düzenlenen ve e-Bilet muhteviyatını da içeren fatura, yolcu veya hesabına yolculuk yapılan mükellef tarafından; üzerinde acente bilgilerini de ihtiva eden e-Bilet ise acente tarafından gider/indirim konusu yapılacaktır. Fatura üzerine; yolcu bilgilerine ilaveten yolcu tarafından talep edilmesi halinde hesabına yolculuk yapılan mükellef bilgilerine de yer verilecektir.

E.Biletler, kendilerine iletim şekline uygun olarak muhafaza ve ibraz edilirse VUK açısından tevsik edici belge kabul edilecektir. Ancak, elektronik iletim izni alan hava yolu firmalarınca düzenlenen e- Biletin kağıt çıktısı da e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından elektronik ortamdaki aslına uygun olmak koşuluyla, VUK hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kullanılabilecektir. Bu durumda söz konusu e-Bilet çıktısının ayrıca imzalanmasına kaşe/damga tatbik edilmesine gerek bulunmamaktadır.

E.Biletlerde Katma Değer Vergisi Uygulaması:

Bilette yer alan tutardan KDV ye tabi olmayanlar düşüldükten sonra içi yüzde yoluyla KDV hesaplanacaktır. KDV den istisna olan yurt dışı taşımalarda KDV hesaplanmayacağı tabiidir. Tebliğdeki şartları taşıyan e.biletler tutarına bakılmaksızın fatura yerine geçen belge kabul edilecektir.

Sistemde arıza durumunda genel hükümlere göre kağıt fatura düzenlenecektir.

SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.