26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazetede “Vergi Konularında İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” nin bazı çekince ve beyanlarla onaylanmasına ilişkin 2017/10969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
Karar ekinde mevcut olan sözkonusu sözleşme Avrupa Konseyi üye devle leri ile OECD üye ülkeleri arasında vergilerle ilgili olarak;
Bilgi değişimi (Talep üzerine, otomatik ve kendiliğinden), Eş zamanlı vergi incelemeleri, yurtdışında vergi incelemeleri, çelişkili bilgilerin diğer tarafa
iletilmesi, Vergi alacağının tahsili, alacağın tahsili konusunda koruma önlemi alınması, Vergilerle ilgili belgelerin muhatabına tebliğinin sağlanması,
konularında karşılıklı olarak yardımlaşacaklardır. Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir. Kararın son bölümünde sözleşme mevcuttur.
NOT: Devletimiz ile diğer bazı ülkeler arasında vergi konusunda bilgi değişimine imkan veren başka
anlaşmalar da mevcuttur.