Üretim eski dildeki imalatın karşılığıdır zannedilir. İki kelimenin birbirlerinin yerine kullanılabilecekleri durumların olması kafa karışıklığına çanak tutar. İmalat kelimesi mal kökünden gelir ve mal yapmak anlamındadır. Üretim ekonomik anlamda fayda yaratacak her şeyin; malların yanı sıra hizmetlerin, fikirlerin meydana getirilmelerini de içerir. Dolayısıyla üretim imalattan daha geniş kapsamlıdır. Ancak konu planlama olunca iki kavramı birbirleriyle karşılaştırabilmemiz için üretimin dar anlamda; mal üretimi ile sınırlı olarak ele alınması gerekir. Aksi takdirde karşılaştırma anlamsızlaşır.

İşte farklar: 
İmalat planlama hammaddenin nasıl nihai ürün haline geleceği sorusunu yanıtlamaktır.
Üretim planlama hammaddenin ne zaman nihai ürün haline geleceğini yanıtlamaktır.
İmalat planlama teknik resmin incelenmesi ile başlar.
Üretim planlama talep tahminlerinin yapılması ve siparişlerin alınması ile başlar.
İmalat planlama hangi imalat operasyonlarının hangi sırayla hangi tür makinalarda yapılacağıdır.
Üretim planlama aynı tür makinalardan hangisinin ne zaman kullanılacağıdır.
İmalat planlama iş planlamadır.
Üretim planlama zaman planlamadır.
İmalat planlamaya proses planlama, rotalama da denir.
Üretim planlama yalnızca çizelgeleme zannedilir.
İmalat planı tek bir ürün dikkate alınarak yapılır.
Üretim planlamada tüm ürünler dikkate alınır.
İmalat planlama hangi hammaddelerin kullanılacağını dikte eder.
Üretim planlama hammaddelerin ne zaman elde olması gerektiğini söyler.
İmalat planlama operasyonların standart sürelerini belirler.
Üretim planlama operasyonların fiili sürelerini kaydeder.
İmalat planlama standart maliyetleri kestirir.
Üretim planlama fiili maliyetlerin hesaplanmasını sağlar.
İmalat planlama mühendislik yönergesi yayınlamaktır.
Üretim planlama iş emri çıkarmaktır.
İmalat planlama üretim planlamanın girdilerindendir.
Üretim planlama imalat planlamanın geri beslemelerindendir.
İmalat planlama makina mühendisinin işidir.
Üretim planlama endüstri/işletme mühendisinin.
İmalat planlamacı yalnızca mal üretimi ile ilgilenir.
Üretim planlamacı mal üretiminin yanı sıra emniyet, yerleşim, fiziksel ortam düzeni ve diğer kaynaklar ile de ilgilenir.
İmalat planı olmadan imalat/üretim yapılamaz.
Üretim planı olmadan da imalat/üretim yapılabilir.