İZMİR'İN KREDİ NOTU ARTTI

Tarih 22 Haziran 2011
Kategori Yerel Haberler
Okunma Sayısı 119
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısını 4. kez değerlendiren Fitch Ratings'in raporunda, not artırımının, İzmir'in Hazine Müsteşarlığı'na 2006 yılında 1,5 Milyar TL olan borç benzeri sayılan yükümlülüğünün, 2010 yılı sonunda 343 Milyon TL'ye düşmesinin etkili olduğu ifade edildi. Söz konusu raporda, kurumun tüm borçlarının, diğer belediyelere kıyasla üstün olduğu 2010 yılındaki cari dengesiyle değerlendirildiğinde, 1.6 yıl içerisinde geri ödenebilir olduğu belirtildi. Fitch Ratings raporunda, iki kademelik artışın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel kamu finansmanını hızlandıran güçlü ekonomik performansını ve devam eden mali istikrara güveni yansıttığı vurgulandı. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi ve bölgenin merkezi olan İzmir'in çeşitlenmiş ekonomik yapısıyla, milli gelirin yüzde 8'ine, vergi gelirlerinin yüzde 10'una ve ihracatın yüzde 6'sına katkıda bulunduğu da belirtilen raporda ayrıca, şehrin merkezi ile şehrin kuzey ve güney bölgeleri arasında bağlantı oluşturan 80 kilometrelik İzmir Banliyö hattının 2010 yılında tamamlandığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu harcamalarda en büyük payın şehrin toplu taşıma sistemleri ile ilgili sermaye harcamalarına ayrıldığı, sermaye harcamalarının toplam giderlerin (borç geri ödemesi hariç) yüzde 50'sini oluşturmaya devam edeceği ifade edildi.
NOTLAR NE ANLAMA GELİYOR?
Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu “BB+” kategorisi, kurum ve menkul kıymetler, piyasa tarafından asgari düzeyde spekülatif özelliklere sahip sayıldığını göstermekte olup, özellikle zamanla ekonomideki olumsuz gelişmelerden etkilenebileceğini gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı “AA” ulusal kredi notu ise çok yüksek kredi kalitesi, çok düşük kredi riski beklentisi ve ödeme yükümlülüklerini zamanında karşılama kapasitesinin çok güçlü olduğu anlamına geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin BB+ olan notu ile ülke notu aynı. Derecelendirme kuruluşlarının kriterlerine göre, kurumlara, mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilemiyor.
MOODY'S DE KREDİ NOTUNU GÜNCELLEMİŞTİ
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları arasında etkin bir konumda bulunan Moody's Investors Service de, mali tablolarını incelediği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu geçtiğimiz ay güncellemişti. Moody's, İzmir'in ulu­sal uzun va­de­li kre­di notunu “A3.tr”, uzun va­de­li dö­viz ve ye­rel pa­ra cin­sin­den kre­di no­tu­nu ise “Ba2” olarak be­lir­le­di.Kre­di de­re­ce­len­dir­me not­la­rı de­ğer­len­dir­me­si­ne gö­re İz­mir'in ye­r al­dı­ğı “A3.tr“, yüksek kredi kalitesi ve düşük kredi riski beklentisini göstermenin yanı sıra, ödeme yükümlülüklerini zamanında karşılama kapasitesinin güçlü olduğu anlamına geliyor. Kurum tarafından Türkiye'ye de verilen “Ba2” ka­te­go­ri­si ise asgari dü­zey­de spe­kü­la­tif özel­lik­le­re sa­hip sa­yıl­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor.
“NOTLA BİRLİKTE MOTİVASYONUMUZ DA ARTTI”
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik gücü ve istikrarı konusunda verilen olumlu raporların, uyguladıkları mali politikaların doğruluğu anlamına geldiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmeye ve yerelde kalkınma hedefini gerçekleştirme çabalarımıza devam edeceğiz. Açıklanan raporlar, kurumumuzun sadece içeride değil dışarıdaki itibarını da artırmakla kalmayıp, bizim için ciddi bir moral unsuru olmuştur. Notla birlikte motivasyonumuz da arttı” diye konuştu.

 Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.