2017/114 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, Gelir İdaresi Başkanlığınca; KDV 1 beyannamesi yeni versiyonuna, teslim edilen mal ve hizmetler için düzenlenen belge sayılarının gösterilmesine yönelik yeni bir tablo eklendiği duyurulmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı konuyla ilgili olarak bu defa aşağıdaki duyuruyu yayımlamıştır: “19.09.2017 - Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru; Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.”