Girişimcilerin bir fikri hayata geçirmesi ya da bağış alması için internet üzerinden çok sayıda
kişiden fon çağrısı yapması kitle fonlaması olarak ifade edilmektedir. 2008
küresel ekonomik krizi ile birlikte bankalara güvenin azalması ile yeni fonlama platformları ortaya
çıkmaya başlamıştır. 2008 yılı öncesinde bağış modelleri ile görülen kitle fonlamasının 2008 yılından
itibaren fon talep eden kişi ile fon sağlayıcısını direkt buluşturan kredi platformları aracılığı ile
kullanılmaya başlanmıştır. Kitle fonlaması günümüzde bağış amaçlı, ödül amaçlı, borçlanma ve hisse
bazlı olmak üzere dört amaç için kullanılmaktadır. Kitle fonlaması platformlarının
gelişmiş ülkelerde son yıllarda hızlı şekilde yayıldığı görülmektedir. Dünya Bankası kitle fonlamasının
gelişen ülkelerde girişimciliğin yayılması ve fikirlerin hayata geçmesinde önemli olduğunu
vurgulamaktadır.
Kitle fonlaması Türkiye’de henüz yasa tasarısı olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde yaygınlaşmaya
başlaması konu ile ilgili yasal sürece ilişkin hazırlıkları hızlandırmıştır. Ancak kitle fonlamasının
Türkiye’de henüz örnekleri bulunmamaktadır. Ancak girişim çalışmalarının hızlandığı bu dönemlerde
denetime tabi kitle fonlama platformlarının kurulması girişim projelerinin hayata geçirilmesi için
önemli olduğu göstermektedir. Kitle fonlamasının girişimciliği arttırdığına dair çalışmalar
bulunmaktadır. Kitle fonlamasının girişimciliği desteklediği dikkate alındığında,
Türkiye’de de girişimciliğin desteklendiği bu dönemde kitle fonlaması ile girişimcilerin kurumlardan
bağımsız olarak fon toplayabilmeleri girişimcilerin fikirlerini hayata geçirerek ekonomiye katkı
sağlayabilmelerine imkân tanıyacaktır. Bu durum özellikle yeni istihdam alanlarının yatırılmasında da
faydalı olacaktır.

Güncel ve önemli ekonomik haberleri yatirimyeri.com internet sitesinden izleyebilirsiniz.