ANKARA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı.Buna göre, kültür harcamaları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 36 milyar 908 milyon 820 bin liraya yükseldi. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 60,9, özel harcamaların payı ise yüzde 39,1 olarak gerçekleşti. Kültür harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2015'te olduğu gibi yüzde 1,4 olarak kayıtlara geçti.Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 22 milyar 464 milyon 392 bin liraya ulaştı. Harcamaların yüzde 69,9'u merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 30,1'i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi. Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında mimarlık yüzde 28,6, kitap ve yazılı basın yüzde 10,8, gösteri sanatları yüzde 9,8, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9,5, kültürel miras yüzde 9,4, doğal miras yüzde 8 paya sahip oldu.Hanehalkı kültür harcamaları arttıHanehalkı kültür harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artarak, 14 milyar 79 milyon 164 bin lira oldu. Özel harcamaların yüzde 97,5’i hanehalkları, yüzde 2,5’i ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.Hanehalklarının geçen yıl gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında, televizyon ve yayın giderleri yüzde 28,2, veri işlem ekipmanları yüzde 12,4, kitap, gazete ve dergi yüzde 12,4, kablolu ve özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 11,9, kırtasiye ve çizim malzemeleri yüzde 8,4, sinema, tiyatro, konser yüzde 4,8 paya sahip oldu.Kültürel mal ihracatı 19,1 milyar liraKültürel mal ihracatı söz konusu dönemde yüzde 7,2 artarak 19 milyar 126 milyon 565 bin lira oldu. Bu oran ana mal ihracatında yüzde 6,7 ve ikincil mal ihracatında yüzde 19,7 olarak gerçekleşti. 2016 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,4 oldu.Kültürel mal ithalatı, 2016'da 2015 yılına göre yüzde 0,9 azalarak, 13 milyar 873 milyon 472 bin lira oldu. Ana mal ithalatı yüzde 1,8, ikincil mal ithalatında yüzde 0,4 azalış görüldü. Geçen yıl kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 2,3 oldu. Kültürel ihracatta en büyük pay el sanatlarında Kültürel alanlara göre en yüksek paya sahip el sanatlarının ihracat toplamı 13 milyar 820 milyon 955 bin lira olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,3 oldu. Görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı geçen yıl 7 milyar 426 milyon 277 bin lira olurken, toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 53,5 oldu.

Güncel ve önemli ekonomik haberleri yatirimyeri.com web sitesinden takip edebilirsiniz.