Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 20 Nisan 2018 tarihli Vergi Usul Kanunu Sirküleri/103 ile ;
 
* 25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme
süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 
* 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin
oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine
yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna
kadar uzatılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.