Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

Tarih 03 Ocak 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 301

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

31 Aralık 2016 tarihli 3 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
(Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile; geçtiğimiz aylarda yayımlanan
6728 ve 6745 sayılı Kanunlarla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında
açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu tebliğ sirkülerimizin son bölümünde mevcuttur. Ana başlıklar
itibariyle aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
*Bölgesel yönetim merkezlerine, belli şartlarla kurumlar vergisi muafiyeti tanınmış olup, tebliğde
buna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
*Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere
satışında 2 yıllık sürenin tespitinde mükellefler lehine getirilen düzenleme açıklanmıştır.
*Kreş ve gündüz bakımevlerinin de eğitim öğretim kazançları istisnasından yararlanmasına imkan
sağlayan düzenleme hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
*Eğitim, Öğretim İşletmeleri, Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Maliye Bakanlığından İstisna
Belgesi Alınması Uygulamasına Son Verildi:
Konuyla ilgili olarak tebliğde aşağıdaki açıklama yer almaktadır:
“Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete
geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin,
söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek
bulunmamaktadır."
*Patentli veya faydalı model belgeli buluşlarla ilgili kazanç istisnası açıklanmıştır.
*Sat-Kirala-Geri al işlemleriyle ilgili kazanç istisnası:
Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca söz
konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik
istisna uygulaması açıklanmıştır
* Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna
uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
* Yabancılara verilen ve yurtdışında yararlanılan bazı hizmetlere indirimli kurumlar vergisi
uygulaması hakkında açıklamalar yapılmıştır.
* Teşvik Belgeli yatırımlardan elde edilecek kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması:
İndirimli kurumlar vergisi oranı ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilen yetki ile ilgili açıklamalar
yapılmıştır.
6745 sayılı Kanunun yayımı tarihinden geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik
yapılarak; sonraki yıla devreden kalan yatırıma katkı tutarı için endeksleme imkanı getirilmiştir.
Buna göre;
yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan
kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini
izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılarak dikkate alınacaktır.
Tebliğde konu, örnek de verilerek açıklanmıştır.
Örnekten de anlaşılacağı üzere; endeksleme 2016 sonunda yapılmayacaktır. Endekslemeye 2017
de başlanacaktır.
SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.