Mal ihracında ve yolcu beraberi eşya ihracında e.fatura düzenleme zorunluluğu ertelendi

Tarih 23 Aralık 2015
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 181

MAL İHRACINDA VE YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACINDA E.FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU
ERTELENDİ:

Bilindiği üzere, 454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e.fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracında (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) faturaların 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e.fatura olarak düzenlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Bu defa; 461 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu zorunluluğun başlama tarihi 1 Ocak 2017 tarihine ertelenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinde, 461 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği duyurulmuştur. Söz konusu genel tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

SAYGILARIMIZLA.

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 461)

20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 454)'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu" nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”

Tebliğ olunur.



Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.