Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapıldı

Tarih 22 Nisan 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 192

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Kanunla 5604 sayılı Mali Tatil ile ilgili Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

ESKİ FIKRA YENİ FIKRA

6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 7gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7.günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
(7) Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.
(7) ÖTV, BSMV, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.
(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.
(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.
Bu defa; 10 Nisan2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Sıra No: 2 ) ile 6661 sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde 1 Sıra Nolu Genel Tebliğin;
-“Mali tatil kapsamında olmayan süreler” başlıklı üçüncü bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve yeni örnek eklenmiş,
-Sekizinci bölümü “Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler” başlığı altında bütünüyle değiştirilmiş,
-“Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi” başlıklı dokuzuncu bölümünün birinci ve ikinci paragrafları değiştirilmiş ve örnekler eklenmiş,
-“Diğer Hususlar” başlıklı onuncu bölümü bütünüyle değiştirilmiştir.

SAYGILARIMIZLA.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.