MERKEZ BANKASININ SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ (DÖVİZ CİNSİNDEN KREDİ KULLANIMLARINI DA İÇERİYOR):

Genelgede; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve Karara ilişkin tebliğ (2008-32/34) çerçevesinde;
 
Türkiye’ye yabancı sermaye girişi (Madde:4 ila Madde:9),
Türkiye’de yurtdışına sermaye ihracı (Madde:10),
Menkul kıymetlerin Türkiye’ye giriş ve çıkışı (Madde:11, Madde:12),
Yabancıların gayrimenkul gelirlerinin yurtdışına transfer (Madde:13),
Döviz kredileri (Madde:14 ila Madde:18),
Yurtdışından kredi alınması (Madde:19 ila Madde:37),
Yurtiçinden kredi alınması (Madde:38 ila Madde: 48)
Gayrinakdi krediler (Madde:49 ila Madde:50),
TL ve döviz tevdiat hesapları (Madde: 51 ila Madde:52),
Holding şirketler ve bünyesindeki şirketler için avantajlı imkanlar getiren kredi düzenlemeleri
(Geçici Madde:1)
 
Döviz kredisi kullanırken Genelgede; döviz gelirlerine dayalı kredi kullanım şartları önem arz
etmektedir. Bu bağlamda, döviz gelirlerinin kapsamı 15. Maddede belirtilmiştir. (Örneğin; aracı
ihracatçı ile yapılan satışlar ve serbest bölgelere yapılan satışlar bu açıdan özel düzenlenmiştir)
Son 3 yıla ait döviz gelirlerinin genelge ekindeki formun bankalara verilmesi gereklidir. (Form
SMMM veya YMM onaylı olacak, ayrıca meslek mensuplarınca rapor düzenlenecektir)
(Madde:16)
 
Genelgenin 38/2. Maddesinde alınan kredinin bir başka firmaya aktarılmasını engelleyen
düzenlemeler de mevcuttur.
 
SAYGILARIMIZLA.