MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:48) YAYIMLANDI

Tarih 31 Temmuz 2017
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 320
27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 No’lu Kanunun Ge.ici 1. Maddesi ile motorlu taşıtlara y.nelik bazı düzenlemeler yapılmıştır.
27 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve sirkülerimizin son b.lümünde yer alan 58 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde yukarıda belirtilen Ge.ici Maddedeki düzenlemelerle ilgili hususlara yer verilmiştir. Madde ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde .zetleyebiliriz: 1997 ve daha eski model ara.larını 2018 yılı sonuna kadar kayıt ve tescilden sildirerek hurdaya .ıkararak Maddede sayılan kurumlara bedelsiz olarak teslim edenlerin .denmemiş Motorlu Taşıtlar Vergileri ve bunlara ilişkin faiz ve cezaları ile 2016 sonuna kadar plakaya yazılan trafik cezaları silinecektir.
Taşıtlarını, noter satış senedi ile yada kamu kurumundan alan ve sicile tescil ettirmemiş olanlar da, 2018 yılı sonuna kadar kayıt ve tescil işlemini tamamlayarak diğer şartları da yerine getirirlerse bu hükümlerden yararlanabileceklerdir. Bu hükümler .er.evesinde sicil kayıtları silinen ara.ların ilgili kurumlara teslimi işlemleri ve düzenlenen kağıtlar vergi, resim ve har.tan istisna tutulmuştur. Bu kapsamdaki ara. teslimlerinde; KDV Kanununun vergiye tabi olmayan veya istisna olan malların teslimi halinde bunların alış vesikalarındaki KDV nin indirilemeyeceğine dair 30/a Maddesi uygulanmayacaktır. Mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup 2005 veya daha eski model olan taşıtlarda; bu durumları kanaat verici belgelerle tevsik edilirse veya ilgili trafik tescil kuruluşuna yazılı bildirimde bulunulursa, bu taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergilerinin . ünün 2018 yılı sonuna kadar .denmesi şartıyla, kalan vergileri ve faiz, zam ve cezaları ile ara. plakasına yazılan trafik cezaları silinecektir. .demeyi takiben de ara. trafik sicilinden düşülecektir. Maddede, bu taşıtların daha sonra bulunması halinde ne yapılacağı da hüküm altına alınmıştır.


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.