NİSAN AYINA AİT KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI:

21 Mayıs 2018 tarihli ve 106 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.