ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Tarih 04 Mayıs 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 225

ÖTV (II) sayılı liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.

ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ilgili olarak Özel Tüketim Vergisi (II)
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) 4 Mayıs 2016
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğle, uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilmesini teminen mevcut
tebliğ metninde bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik tebliği aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA.
Resmi Gazete No: 29702
Resmi Gazete Tarihi: 04/05/2016
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)
MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II)
Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A/2) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin;
a) (II/A/1.2) bölümünün son paragrafındaki “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV
beyannamesinin verilme süresi içinde” ibaresi “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV
beyannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine kadar”,
b) (II/B/4) bölümünün son paragrafındaki “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verilme süresi
içinde” ibaresi “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verildiği günün mesai saati bitimine kadar”,
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin;
a) (II/C/1.1) bölümüne “Ekspertiz raporu” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
“Sürücü belgesi: 1/1/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten
itibaren beş yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı ve 1/1/2016 tarihinden
itibaren alınan, (II/C/1.3) bölümünde belirtilen engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki
taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını)
içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgelerini,”
b) (II/C/1.3) bölümündeki ““H” sınıfı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
c) (II/C/1.5) bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki “(ay bazında)” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin;
a) (III/A/1) bölümünün son paragrafının birinci cümlesindeki “imalatçıya veya distribütöre” ibaresi
“distribütöre veya imalatçı hariç önceki safhaya” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafın sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Taşıtın, bayi tarafından kendisine satış yapan imalatçıya iade edilerek tekrar satın alınması ve
ikinci alıma ait bedelin ilk alıma ait bedelden düşük olması halinde, bayinin alış bedeli imalatçının
ilk satış bedelidir.”
b) (III/B/2.3) bölümünün başlığı “Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar”
olarak, aynı bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesindeki “iki sıra” ibaresi ise “birden fazla sıra”
olarak değiştirilmiştir.
c) (III/C/2.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “banka hesap numarası” ibaresi “hesap
numarası” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci cümlesindeki “murisler”
ibareleri “mirasçılar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.