ÖTV ORAN VE TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:
 
27 Mart 2018 tarihli ve 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11542 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla (aynı gün yayımlanmış olan) 7103 No’lu Kanunla yapılan değişikliğe istinaden
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan mallara ilişkin ÖTV oran
ve tutarları aynı günden geçerli olmak üzere belirlenmiştir.
 
SAYGILARIMIZLA.