ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER YAYINLANDI:

 
3 Nisan 2018 tarihli ve 23 no’lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi sisteminin hayata geçirilmesi amacıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5. maddesinin ikinci fıkrası ile 12. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca “iade hakkı doğuran işlemler”den kaynaklanan ÖTV iade talepleri ile ilgili istenen ve halihazırda kağıt ortamında vergi dairelerine ibraz olunan bazı belgelerin, iade talebinde bulunan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
 
SAYGILARIMIZLA.