20 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemenin döviz veya Türk Lirası ile yapılabileceği kararlaştırılmıştır.Öte yandan, aynı konuda daha önce yayımlanmış olan 2017/10051 sayılı Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni karar 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir