SGK Başkanlığı duyuruları

Tarih 04 Mart 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 275

SGK BAŞKANLIĞI DUYURULARI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının E-Bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin Duyurusu ile Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyurusu ekte sunulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

E-BİLDİRGE ŞİFRELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA
VERİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca sigortalı çalıştırılan İşverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine
getirilebilmesi için tescil edilen/ edilecek işyerlerine e-bildirge şifresi verilmektedir.
İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı
zarf içerisinde elden teslim edilmekte iken, işyeri tescili için ünitelerimizde müracaat işlemi
tamamlanmış işverenlere veya yetkilendirdiği kişilerce e-Devlet üzerinden e-bildirge kullanıcı
kodu ve şifresine ulaşım sağlanmıştır.
Sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve Kurumumuzca işveren/işveren
yetkilisine verilmekte olan e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine, işverenlerce veya yetkili
kılınan kişilerce, sgk.gov.tr adresinde bulunan "e-SGK Şifre" kısmı seçilmek suretiyle e-
Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, işyeri numaraları ile ilişkilendirilmiş işyeri
şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.
Buna göre sgk.net/sgk.intra ekranlarında oluşturulmuş "E-Bildirge Başvuru" menüsü
kullanılarak işveren/işveren yetkilisi bilgileri girilmek suretiyle sistem tarafından oluşturulan
e-bildirge şifresi, işveren/işveren yetkilisince e-Devlet sistemi üzerinden
görüntülenebilmektedir.
Ayrıca e-bildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni
şifre verilmeyecek olup, e-Devlet şifresi üzerinden ulaşılan e bildirge şifresi yeniden
kullanılacaktır.
E-bildirge şifrelerine yukarıda belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden erişiliyor olması
artık işverenlerin işyeri tescili sırasında Kurumumuzla e-bildirge sözleşmesi imzalamayacağı
anlamına gelmediğinden, işyeri tescili için ünitelerimize gelen veya internet üzerinden
müracaat eden ya da posta ile işyeri bildirgesi veren işverenlerimizin, tüzel kişilikse tüzel
kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin, gerçek kişi ise kendisinin veya yetkilendirdiği
kişinin imzalamış olduğu ıslak imzalı e-bildirge sözleşmesinin de ünitelerimize gelerek veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir.
Daha önce işveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve
şifresi kapalı zarf içerisinde işyerinin tescilli olduğu ünitede teslim edilmekte iken, yeni
uygulama ile işveren ve yetkilendirdiği kişi nerede bulunursa bulunsun, e-Devlet sisteminden
Türkiye’de tescilli bütün işyerleri için e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine ulaşabilme
imkanı getirilmiştir. Bu şekilde örneğin şirket merkezi İstanbul veya Ankara’da olan bir
işveren Anadolu’nun herhangi bir ilinde işyeri açtığında veya ihale ile bir iş aldığında sadece
e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresini içeren kapalı zarfı almak için ilgili il müdürlüğüne
gitmek zorunda kalırken yeni uygulamayla bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve bürokrasi
kaldırılarak işverenlerimize büyük bir kolaylık getirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARINA İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi
sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık döneminde uygulanmak
üzere Hazine desteği verilmesi hükme bağlanmış olup, Kanunda öngörülen asgari ücret
desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası
genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir
işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.
Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken
ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden,
2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan Hazine desteği tutarı
2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı
düşülmüş miktar görüneceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi
yapılacaktır. Takip eden aylarda da mahsup işlemi belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
Konuyla ilgili işverenlerimizin e-bildirge kullanıcı ekranında bulunan ve aşağıda
görüntüsü verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri altında “6661 Sayılı Kanun Gereği
Asgari Ücret Destek Tutarları Görüntüleme” menüsünden yararlanacakları Asgari Ücret
Destek tutarlarını görmeleri mümkün bulunmaktadır.
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü/ İşverenler Daire Başkanlığı
İrtibat :İbrahim ÖZÇELİK Tel: (0312) 458 71 10 Faks: (0312) 432 12 37
e-posta isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr
Adres: Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye / ANKARA
Ayrıca işverenlerin yararlanmış olduğu destek tutarlarının ilgili kamu kurumlarınca da
“Sgk.gov.tr” adresinde bulunan ve aşağıda görüntüsü verilen “İdarelerce E-Borç Sorgulama”
ekranı “Asgari Ücret Destek Tutarı Sorgulama” menüsünden görüntülenmesi sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.