Şirketlerin Türk Ticaret Kanununda bazı hadler değiştirildi

Tarih 22 Mart 2016
Kategori Mali Ajanda
Okunma Sayısı 205

Şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olmasını belirleyen hadler değiştirildi.

ŞİRKETLERİN TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMASINI
BELİRLEYEN HADLER DEĞİŞTİRİLDİ:
Şirketlerin Türk Ticaret Kanununa göre bağımsız denetime tabi olup olmayacağı Bakanlar Kurulu
Kararları ile belirlenmektedir. İlk olarak 23 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 2012/4213 sayılı Karar
ile şirketlerin bu kapsama girmesine ilişkin kriterler belirlenmiş olup, anılan Kararda daha sonra
bazı değişiklikler yapılmıştır.
Kararın mevcut hali dikkate alınarak konuyu 14 Mart 2016 tarihli ve 2016/32 sayılı sirkülerimizde
ele almıştık. Ancak, sirkülerimizden sonra 19 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı Karardaki bazı hadler tekrar
değiştirilmiştir. Bu nedenle, konuyu bu son değişiklikleri dikkate alarak size tekrar iletiyoruz.
2012/4213 sayılı Kararın, son hali sirkülerimizin ekinde sunulmuştur.
Karar uyarınca;
Karar ekindeki (I) No’lu listede sayılan şirketler başkaca bir hususa bakılmaksızın doğrudan
bağımsız denetim kapsamındadır. (Örneğin; sermaye piyasası araçları borsada işlem gören
şirketler, bankalar, sigorta şirketleri)
Karar ekindeki (II) sayılı listede sayılan şirketler ise tek başına veya bağlı ortaklıkları, ve iştirakleri
ile birlikte sözkonusu listede sayılan sınırları aşıyorlarsa bağımsız denetime tabidir (Örneğin; en az
% 25 i derneklere yada vakıflara ait şirketler, bazı enerji şirketleri, yurt çapında günlük gazete
yayımlayan şirketler )
Bu listelere girmeyen diğer şirketlerde ise bağımsız denetim kapsamına girip girmedikleri
hususunda tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte aktif toplamı, yıllık net satış
hasılatı ve çalışan sayısı kriterlerine bakılacaktır.Halen geçerli Hadler aşağıdaki şekildedir:
Aktif Toplamı 40.000.000 TL
Net Satış Hasılatı 80.000.000 TL
Çalışan Sayısı 200 kişi ve üstü
Şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte olarak yukarıda belirtilmiş
hadlerin en az ikisini son iki yılda da aşıyorlarsa bağımsız denetim kapsamına girmiş olacaklardır.
Bu nedenle, halen bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlerin 2016 yılında bağımsız
denetim kapsamına girip girmediklerini bu açıdan kontrol etmeleri önem arz etmektedir. (2015
ve 2014 yılları bilanço ve gelir tabloları ile çalışan sayılarına bakılacaktır)
Denetçi, şirketin olağan genel kurulunda seçilecektir. Şirketler topluluğunun denetçisi ise ana
şirketin genel kurulunca seçilecektir. Bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilenler denetçi olabilmektedir.
Halen bağımsız denetime tabi olmayan anonim ve limited şirketlerin 2016 yılında bağımsız
denetime tabi olup olmayacaklarını yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde belirlemesi ve
eğer kapsama giriyorlarsa genel kurullarında bağımsız denetçi (varsa ayrıca topluluk denetçisi)
seçmeleri gerekmektedir. Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile
yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.
NOT: Konu hakkında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul
ve Esasları içeren kararına da bakılmalıdır. (Anılan Karar ilk olarak 12.3.2013 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmış, daha sonra 10.10.2014 ve 20.02.2015 tarihli Resmi Gazetelerde
yayımlanan Kararlar ile bazı bölümleri değiştirilmiştir)
SAYGILARIMIZLA.

 


Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası, Çerez Politikası ve Aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz.