TAŞITLARLA İLGİLİ ÖTV TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki II sayılı listede ÖTV ye tabi taşıtlar yeralmaktadır.
 
12 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik tebliği ile;
 
*7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8/2. Maddesine eklenen,
ihraç kaydıyla teslimlerde, ihracatın mücbir sebepler ve beklenmedik durumlar nedeniyle
süresinde gerçekleştirilememesi halinde, ihracatçıya ek süre verilebileceğine dair hüküm uyarınca,
Özel Tüketim Vergisi (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümünde
gerekli değişiklikler yapılmış,
 
*7103 sayılı Kanun ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen 9/A maddesinde düzenlenen,
(II) sayılı listedeki bazı taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve
benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki malların
imalatçısına iadesine ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

 
SAYGILARIMIZLA.