MERSİN

c" ifadelerini kullandı.
Özlü, Kalkınma Bakanlığının desteği, Akdeniz İhracatçı Birlikler (AKİB), Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası bölge ortaklığı ve NTV&Özgencil iş birliğiyle HiltonSA'da düzenlenen Akdeniz Ekonomi Forumu'nun ikinci gün oturumu açılışında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasının herkesin ortak çabası olması gerektiğini vurgulayan Özlü, Türk kadınlarının elde ettikleri her başarının sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü için ilham kaynağı olduğunu belirtti. Özlü, kadınların tüm alanlarda daha etkin olmalarını istediklerini belirterek, "Son verilere göre ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30 civarındadır. Oysa, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran yüzde 60'tır. Dolayısıyla, kadınların iş gücü ve istihdam alanında daha fazla yer almaları, bizim için toplumsal bir hedef olarak benimsenmelidir. Elbette sadece temenniler yeterli değildir. Somut adımların atılması da gerekmektedir. Bu anlamda biz bakanlık olarak kadın girişimciliğini sadece bir ekonomik faaliyet olarak değil, sosyal bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Başta KOSGEB olmak üzere, kadın girişimcilerimize ve ev hanımlarımıza ayrıcalıklı, özel destekler veriyoruz. KOSGEB Uygulamalı Eğitim Programına girip sertifika alan kadınlarımızı, hibe ve teşvik programlarıyla destekliyoruz. İş kurma ve girişimcilik alanlarında, kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Türkiye'nin gelişme ve kalkınma hedefleri için, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün plan ve programlarımıza yerleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.
Özlü, Akdeniz Bölgesi'nin insanlığın ve medeniyetin yükseldiği, tarih boyunca küresel güç mücadelelerine ev sahipliği yapan, stratejik bir bölge olduğunu belirtti. Akdeniz havzasının bugün de dünyanın cazibe ve çekim merkezi olduğunu dile getiren Özlü, "Aynı zamanda güç çatışmalarının merkezindedir. Ecdadımızın Akdeniz'e olan ilgisi boşuna değildir. Nasıl ki dünya tarihi Akdeniz olmadan yazılamazsa, Türkler olmadan da Akdeniz'in tarihi yazılamaz. Akdeniz'de güçlü olmak, dünyada güçlü olmaktır. Akdeniz'de söz sahibi olmak, küresel dünyada söz sahibi olmaktır. Son yıllarda savaşlarla, ölümlerle, acılarla anılmasından büyük rahatsızlık ve üzüntü duymaktayız. Suriye başta olmak üzere, Afrika'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 4 bine yakın mülteci Akdeniz'de maalesef hayatını kaybetti. Akdeniz'de boğulan çocukların görüntüleri, insanlık vicdanını kanatmaya devam ediyor. Ülkemiz, tarih boyunca olduğu gibi, bu insanlık dramı karşısında, yine dünyanın vicdanı, dünyanın huzur coğrafyası olmuştur. Biliyorsunuz 3,5 milyondan fazla mülteciye kucak açan Türkiye, sadece Akdeniz ülkelerine değil, tüm dünyaya insanlık, vicdan ve haysiyet dersi veriyor."  açıklamasını yaptı.

Özlü, Türkiye'nin küresel alanda olduğu gibi, Akdeniz havzasının da yükselen yıldız ülkesi olduğunu, bölgede yer alan 21 ülke içinde milli gelir açısından dördüncü sırada, büyüme performansının da bu ülkelerin ortalamasının 3 katına çıktığını kaydetti. Türkiye'nin yüksek büyüme performansını devam ettireceğini belirten Özlü, önceliklerinin insan kaynaklarının kalitesini artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek, yüksek teknoloji hedefinden geri adım atmamak, sanayiyi katma değeri yüksek ürünler üretmeye teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Özlü, Türkiye'de tarımdan elde edilen katma değerin gıda sanayisinden elde edilen katma değerden daha yüksek olduğunu bildirerek, "Gelişmiş ülkelerde durum tersi. Gelişmiş ülkelerde gıda teknolojilerinden elde edilen katma değer tarımdan elde edilen katma değerden daha yüksek. Tarımsal teşvik ve destek sistemimiz var. Yaklaşık yılda 15 milyar destek veriyoruz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından. Şimdi bu desteği artırsak 2-3'e katlasak yani 15 değil 30-45 milyar destek versek sağladığımız katma değeri artıramayız. Yani faydayı artıramayız. Dolayısıyla tarımda, tarımsal üretimde teknoloji kullanmak durumundayız. Tarıma teknolojiyi enjekte edeceğiz. Biz tarımda teknoloji kullanılmasını destekliyoruz ve istiyoruz." dedi.
Yaşanılan çağda en büyük gücün teknoloji olduğunu vurgulayan Özlü, "Okullarını, fabrikalarını, şehirlerini ve ordularını teknolojiyle donatanlar, güçlü olurlar ve güçlü kalmaya devam ederler. Dolayısıyla, savunduğumuz bütün politikaların temelinde teknoloji vardır, teknolojiden güç almak vardır. Bilimi, teknolojiyi ve sanayiyi birbirinden ayırmadan, tüm bunları aynı hedefin araçları olarak görmek durumundayız. Bilimden güç alan bir teknoloji, teknolojiyle büyüyen bir tarım ve sanayi anlayışını benimsiyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki çıkardığımız kanunlar ve hayata geçirdiğimiz düzenlemeler, bizim bu bakışımızı yansıtıyor. Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefimizdir." açıklamasını yaptı.
TÜBİTAK, TSE ve Türk Patent Kurumu'nun sanayinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandığını ve ülkenin teknoloji hamlesine hizmet ettiğini belirten Özlü, Endüstri 4.0'ı Türkiye için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Dünya Ekonomik Forumu Raporu'nda gelecek 10-20 yıl içinde imalat, enerji, tarım ve ulaştırmada çok hızlı ve çok dramatik değişimler olacağının yer aldığını, "Aynı raporda dijital teknolojilerle bağlantılı olan bulut bilişim, büyük data, yeni sınai internet uygulamaları, akıllı fabrikalar, robotlar, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılar gibi teknolojik gelişmelerin insanlığın geleceğini belirleyeceği yer alıyor. Sadece ABD'de en yüksek ciroya sahip olan 500 kurumun yarıdan fazlası 2000 yılından sonra kaybolup gitti. Bunun nedeni dijital evrime, değişime ayak uyduramamış olmaları." açıklamasını yaptı.
Dünyanın halihazırda dijitale evrilmiş bir hale geldiğini ifade eden Özlü, şöyle konuştu: "Biz bu dünyanın, bu evrimin, bu durdurulamaz sürecin ve bu kesin gerçekliğin gerisinde kalamayız ve öncü ülkelerinden birisi olacağız. Bu maksatla son 1 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarda Türkiye'nin dijital dönüşüm yol haritasını hazırladık. Son noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu yaparken sadece bakanlık olarak çalışmadık. Danışmanlık hizmetleri aldık ayrıca TOBB, MÜSİAD gibi kuruluşlarla beraber çalıştık. Onların görüşleri doğrultusunda Türkiye'nin yol haritasını hazırladık. Açıkça ifade etmek isterim ki Endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok. Günün devam eden hadiselerine baktığımızda dört bir tarafımızın ateş çemberiyle çevrilmiş olduğunu görüyoruz. Bin türlü belayla, aynı anda baş etmek durumundayız. Birçok cephede çetin bir mücadeleyi, sonuna kadar yürütmeye devam edeceğiz. Fakat bunların hiçbirisi, yani mevcut güvenlik ortamı, endüstri, sanayi cephesinde ve üretim savaşında bizi asla geride bırakamaz. Asla üretim çabamızı, endüstrileşme gayretlerimizi çevremizdeki güvenlik problemleri sebebiyle geride bırakamayız. Bunlar bizim önceliklerimiz arasında."

Özlü, yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendine olan güveninin tam olduğunu ve yol haritasını hazırladıklarının altını çizdi. Bakanlık olarak Akdeniz Bölgesi şehirlerine yönelik yatırım ve projelere devam ettiklerini belirtti,"Akdeniz Bölgesi'nde tamamlanarak sanayicilerimizin hizmetine sunulan organize sanayi bölgesi projelerine 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık yaklaşık 400 milyon kredi desteği sağladık. Ayrıca, Akdeniz Bölgesindeki girişimcilerimize, kendi işlerini kurmaları ve geliştirmeleri için 2017 yılında yaklaşık 120 milyon lira destek verdik. Yine 2017 yılında, Akdeniz Bölgesinde yer alan 39 bin firmaya KOSGEB aracılığıyla yaklaşık 1 milyar liralık kredi temin ettik. Bu firmalarımıza 214 milyon lira tutarında faiz desteği sağladık." dedi ve konuşmasını tamamladı.

Güncel ve önemli ekonomik haberleri yatirimyeri.com internet sitesinden izleyebilirsiniz.